Παροχή Γεωργικών Συμβουλών στους Αγρότες της χώρας

Αριθμός πρωτ: 8692
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Παροχή Γεωργικών Συμβουλών στους Αγρότες της χώρας.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου κατά την προηγούμενη Κοινοβουλευτική Περίοδο, τόνιζα την προβληματική οργάνωση του Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, όπως προβλέπει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και συγκεκριμένα ο κανονισμός 1782/2003, και τις αδυναμίες του θεσμικού πλαισίου, τη συνεχιζόμενη αδράνεια και την καθυστέρηση στη διευθέτηση των σχετικών εκκρεμοτήτων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως επεσήμανε πρόσφατα το παράρτημα Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε στα κράτη μέλη περιθώριο χρόνου μέχρι το 2009 να προετοιμαστούν για την εφαρμογή του αγροτικού συμβούλου, εντούτοις στη χώρα μας ο θεσμός κινδυνεύει να «στραγγαλιστεί» στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και των συμφερόντων.

Επειδή σύμφωνα με το ΠΚ/ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ο θεσμός να μετατραπεί σε μία ακόμη υπηρεσία είσπραξης κοινοτικών επιδοτήσεων, αλλά ο αγροτικός σύμβουλος πράγματι να καθοδηγήσει τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και να βοηθά τους αγρότες ούτως ώστε να καλλιεργούν τη γη σεβόμενοι το περιβάλλον και να συμβάλει στην αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων τους.

Επειδή, επίσης, υπογραμμίζεται η ανάγκη να δοθεί και στους ιδιώτες γεωργικούς συμβούλους το σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους αλλά και να ξεκινούν από την ίδια αφετηρία με τους Συνεταιρισμούς,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να μη μετατραπεί ο θεσμός του Γεωργικού Συμβούλου σε μία ακόμη υπηρεσία είσπραξης κοινοτικών επιδοτήσεων αλλά να διασφαλιστεί η παροχή ποιοτικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους Έλληνες αγρότες σε θέματα ορθής γεωργικής πρακτικής και προώθησης των προϊόντων τους προκειμένου να αποφευχθούν τα όποια προβλήματα στην ομαλή εφαρμογή της νέας ΚΑΠ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης