Παροχή κινήτρων για ενεργοβόρα κτήρια στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 534
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Παροχή κινήτρων για ενεργοβόρα κτήρια στη χώρα μας.

Την ανάγκη βελτίωσης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αλλά και την παροχή φοροελαφρύνσεων που θα πείσουν τους Έλληνες να εξοικονομούν ενέργεια στα κτίρια, επισημαίνει με ανακοίνωσή της το ελληνικό παράρτημα της Greenpeace.
Γεγονός αποτελεί ότι ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 1/3 των συνολικών ενεργειακών πόρων στη χώρα μας συμβάλλοντας έτσι κατά 40% στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Επειδή οι καταστροφικές πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού, η ατμοσφαιρική ρύπανση και ο αποκλεισμός των πολιτών από τους ελεύθερους χώρους αποτελεί μια πραγματικότητα και με δεδομένο ότι τα χειρότερα σενάρια για τις κλιματικές αλλαγές στον πλανήτη βγαίνουν αληθινά πολύ πιο γρήγορα από τις αρχικές προβλέψεις, όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες.
Επειδή αποτελεί επιτακτική ανάγκη η θωράκιση και η βελτίωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου με θέσπιση νέων κανονιστικών διατάξεων και άρση αντικινήτρων που εμποδίζουν σήμερα την απρόσκοπτη εφαρμογή καθαρών ενεργειακών τεχνολογιών στα κτίρια.
Επειδή, όπως επισημαίνει και στην ανακοίνωσή του το ελληνικό παράστημα της Greenpeace, επιβάλλεται η παροχή άμεσων ενισχύσεων και η εφαρμογή φορολογικών ελαφρύνσεων για την αγορά και την εγκατάσταση «καθαρών» ενεργειακών τεχνολογιών σε κτήρια, καθώς και διευκόλυνση της παροχής ενεργειακών υπηρεσιών από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς προς τους πολίτες,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο αλλά και για να θεσπιστούν φοροελαφρύνσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας από τη λειτουργία των κτηρίων στη χώρα μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ