Παροχή οικονομικών κινήτρων στους ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων

Αριθμός πρωτ: 12736
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
3) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Παροχή οικονομικών κινήτρων στους ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων.

Με την 2059/17-11-07 Ερώτησή μου είχα επισημάνει την επιτακτική ανάγκη εξέτασης των ετοιμόρροπων διατηρητέων κτιρίων της πόλης του Ηρακλείου, καθώς τη λήψη μέτρων προκειμένου αφενός να αξιοποιηθούν και αφετέρου να μην αποτελούν απειλή για τους πολίτες.
Στην απάντηση της ως άνω Ερώτησης αναφέρεται πως «Η αρμόδια Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης, έχει ενημερώσει εγγράφως τους ιδιοκτήτες όλων των χαρακτηρισμένων ως μνημεία κτιρίων νεότερων χρόνων, ότι έχουν την υποχρέωση να διατηρούν τα κτίσματα σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Ν. 3028/2002).
Ωστόσο στην απάντηση, δεν γίνεται λόγος για «την επιχορήγηση ή και την παροχή οικονομικών κινήτρων σε κυρίους ή νομείς κτιρίων που έχουν χαρακτηρισθεί ως μνημεία ή διατηρητέα», όπως προβλέπεται στην παρ. 2 άρθρο 48 του Ν. 3028/2002, τους όρους και τις προϋποθέσεις της οποίας θα ορίσει σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, ΠΕΧΩΔΕ και Πολιτισμού.
Σύμφωνα με τον Ν. 3028/2002, τα παραπάνω οικονομικά κίνητρα παρέχονται όταν, λόγω φθοράς ή καταστροφής των διατηρητέων κτιρίων, παρίσταται ανάγκη συντήρησης, αναστήλωσης, αποκατάστασης, ανακατασκευής και ανάδειξής τους, καθώς και ανάγκη διενέργειας εργασιών, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτά, εάν πρόκειται για μνημεία.
Επειδή με το προβλεπόμενο Προεδρικό Διάταγμα θα ορίζεται και το ύψος της χορηγούμενης επιχορήγησης, η οποία θα κυμαίνεται ανάλογα με την περίπτωση, «όταν τα κτίρια βρίσκονται σε οικισμούς βάσει κριτηρίων που ανάγονται στην πυκνότητα ή τη σπανιότητα των κτιρίων σε αυτούς, το χαρακτήρα του οικισμού σε συνάρτηση με τον κίνδυνο, το βαθμό και το ρυθμό αλλοιώσεώς του, καθώς και την οικονομική κατάσταση του κυρίου ή νομέα»,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να προβούν άμεσα στην έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που θα ορίζει τη διαδικασία και τους όρους επιχορήγησης και παροχής οικονομικών κινήτρων σε κυρίους ή νομείς κτιρίων που έχουν χαρακτηρισθεί ως μνημεία ή διατηρητέα, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 άρθρο 48 του Ν. 3028/2002.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης