Περίοδοι προγραμματισμού σεμιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης νέων αγροτών

Αριθμός πρωτ: 3981
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Περίοδοι προγραμματισμού σεμιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης νέων αγροτών.

Οι νέοι αγρότες έχουν ενταχθεί σε διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα που στόχο έχουν να εκπαιδευτούν για να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα των καλλιεργειών και επιχειρήσεών τους, μέσα από την αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
Οι νέοι αγρότες του νομού Ηρακλείου που συμμετέχουν σε σεμινάρια που διοργανώνει το Υπουργείο και αφορά θέματα φυτικής και ζωικής παραγωγής, εκφράζουν τα δίκαια παράπονά τους ότι αυτά προγραμματίζονται σε περιόδους που κάνουν συγκεκριμένες εποχιακές εργασίες όπως τρύγος, ελαιοσυλλογή, παραγωγή γάλακτος κλπ. με αποτέλεσμα να ζημιώνονται αφού πρέπει να απέχουν από τις εργασίες τους για την παρακολούθηση των σεμιναρίων.
Επειδή η οργάνωση των σεμιναρίων εκπαίδευσης στους νέους αγρότες πρέπει να γίνεται σε περιόδους που δεν δημιουργούν πρόβλημα στις υποχρεώσεις και την εργασία τους.
Επειδή η εκπαίδευση και επιμόρφωση των νέων αγροτών είναι αναγκαία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των καλλιεργειών και επιχειρήσεών τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Αν προτίθεται να δώσει εντολή ώστε στο νέο προγραμματισμό των σεμιναρίων εκπαίδευσης των νέων αγροτών να ληφθεί υπόψη ο χρόνος έντασης των καλλιεργητικών εργασιών προκειμένου να μην συμπίπτουν με τα σεμινάρια δημιουργώντας πρόβλημα στους ίδιους και τις εκμεταλλεύσεις τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης