Περαιτέρω αύξηση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας μας

Αριθμός πρωτ: 5290
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Περαιτέρω αύξηση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας μας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε κατά 5,266 δις ευρώ στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2007, στοιχείο που αποδεικνύει την έλλειψη ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.
Συγκεκριμένα, το Νοέμβριο του 2007 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 742 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2006 και διαμορφώθηκε σε 3.400 εκατ. ευρώ, ενώ κατά 6,479 δις ευρώ διευρύνθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2007, σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2006, και διαμορφώθηκε σε 27.334 εκατ. ευρώ.
Επειδή η αρνητική συγκυρία που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια στην ελληνική οικονομία έχει άμεση επίπτωση τόσο στους καταναλωτές όσο και στον επιχειρηματικό κόσμο και είναι ανάγκη άμεσα η Κυβέρνηση να λάβει μέτρα περιορισμού του φαινομένου,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να περιοριστεί η μεγάλη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας μας και να δημιουργηθούν ξανά οι συνθήκες υγιούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης