Περαιτέρω διεύρυνση της «ψαλίδας» μεταξύ τιμών- κόστους παραγωγής στον αγροτικό τομέα

Αριθμός πρωτ: 10082
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Περαιτέρω διεύρυνση της «ψαλίδας» μεταξύ τιμών- κόστους παραγωγής στον αγροτικό τομέα.

Στις Ερωτήσεις μου 8599/21-10-08 και 3827/28-8-08 για το σοβαρό αυτό ζήτημα, στις οποίες δεν έλαβα καμιά απάντηση μέχρι σήμερα, επεσήμαινα την παγιωμένη πια αρνητική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στον αγροτικό τομέα.
Σύμφωνα και με τα πρόσφατα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ), το πρώτο εννεάμηνο του 2008 το άνοιγμα της «ψαλίδας» μεταξύ των τιμών παραγωγού για τα αγροτικά προϊόντα και του κόστους παραγωγής διαμορφώθηκε στο -7,3% παρουσιάζοντας περαιτέρω διεύρυνση, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο λόγω της δεδομένης αδυναμίας της Κυβέρνησης στον τομέα καταπολέμησης της ακρίβειας.
Επειδή το διάστημα αυτό (Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2008), το κόστος παραγωγής στον αγροτικό τομέα (δείκτης εισροών) αυξήθηκε, κατά μέσο όρο κατά 4,9%, ενώ οι τιμές που απόλαυσαν οι Έλληνες αγρότες από την πώληση των προϊόντων τους (δείκτης εκροών), για το ίδιο διάστημα μειώθηκαν κατά 2,4%.
Επειδή τα επίσημα στοιχεία της ΕΣΥΕ, απλά επιβεβαιώνουν την μεγάλη ανέχεια που αντιμετωπίζει πια ο αγροτικός πληθυσμός της χώρας μας, καθώς το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ τιμών παραγωγού και κόστους στον πρωτογενή τομέα διαμορφώθηκε στο -13% σε ετήσια βάση(Σεπτέμβριος 2007- Σεπτέμβριος 2008), αφού οι τιμές που απόλαυσαν γεωργοί και κτηνοτρόφοι από την πώληση των προϊόντων τους μειώθηκαν κατά μέσο όρο κατά 2,5%, ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα η αύξηση του κόστους παραγωγής ήταν της τάξης του +10,5%.
Επειδή οι παραγωγοί του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα είναι σε απελπιστική κατάσταση και το μέλλον τους προδιαγράφεται αβέβαιο, όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία σχετικά με το άνοιγμα της «ψαλίδας» μεταξύ τιμών και κόστους παραγωγής, αλλά και εξαιτίας της αρνητικής διεθνούς οικονομικής συγκυρίας, χωρίς ωστόσο να γίνεται τίποτα παρά και τις επανειλημμένες Ερωτήσεις μου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει για τη βελτίωση του δικτύου διάθεσης των αγροτικών προϊόντων του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα καθώς και εάν προτίθεται να ενισχύσει άμεσα τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της αγοράς στο Νομό Ηρακλείου, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα για τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά αγροτικών προϊόντων που θα συμβάλουν στον περιορισμό της ακρίβειας και στην μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και στη διαμόρφωση καλύτερων τιμών στον παραγωγό .

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης