Περαιτέρω διεύρυνση της «ψαλίδας» μεταξύ τιμών- κόστους παραγωγής στον αγροτικό τομέα

Αριθμός πρωτ: 8599
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Περαιτέρω διεύρυνση της «ψαλίδας» μεταξύ τιμών- κόστους παραγωγής στον αγροτικό τομέα.

Στην Ερώτησή μου 3827/28-8-08 για το σοβαρό αυτό ζήτημα και στην οποία δεν έλαβα καμιά απάντηση μέχρι σήμερα, επεσήμανα την παγιωμένη πια αρνητική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στον αγροτικό τομέα.
Σύμφωνα και με τα πρόσφατα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ), το πρώτο οκτάμηνο του 2008 το άνοιγμα της «ψαλίδας» μεταξύ των τιμών παραγωγού για τα αγροτικά προϊόντα και του κόστους παραγωγής διαμορφώθηκε στο -8,4% παρουσιάζοντας περαιτέρω διεύρυνση, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο λόγω της δεδομένης αδυναμίας της Κυβέρνησης στον τομέα καταπολέμησης της ακρίβειας.
Επειδή το διάστημα αυτό (Ιανουάριο-Αύγουστος 2008), το κόστος παραγωγής στον αγροτικό τομέα (δείκτης εισροών ) αυξήθηκε, κατά μέσο όρο κατά 6,2%, όταν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2007 είχε αυξηθεί 4,5% κατά μέσο όρο.
Επειδή τα επίσημα στοιχεία της ΕΣΥΕ, απλά επιβεβαιώνουν την μεγάλη ανέχεια που αντιμετωπίζει πια ο αγροτικός πληθυσμός της χώρας μας, καθώς και σε ετήσια βάση (Αύγουστος 2007- Αύγουστος 2008), το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ τιμών παραγωγού και κόστους στον πρωτογενή τομέα διαμορφώθηκε στο -7,5%.
Επειδή οι παραγωγοί του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα είναι σε απελπιστική κατάσταση και το μέλλον τους προδιαγράφεται αβέβαιο, όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία σχετικά με το άνοιγμα της «ψαλίδας» μεταξύ τιμών και κόστους παραγωγής, αλλά και εξαιτίας της αρνητικής διεθνούς οικονομικής συγκυρίας, χωρίς ωστόσο να γίνεται τίποτα παρά τις επανειλημμένες Ερωτήσεις μου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει για τη βελτίωση του δικτύου διάθεσης των αγροτικών προϊόντων του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα καθώς και εάν προτίθεται να ενισχύσει άμεσα τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της αγοράς στο Νομό Ηρακλείου, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα για τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά αγροτικών προϊόντων που θα συμβάλουν στον περιορισμό της ακρίβειας και στην μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και στη διαμόρφωση καλύτερων τιμών στον παραγωγό .

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης