Περιβαλλοντική εκπαίδευση στο σχολείο

Αριθμός πρωτ: 5085
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
2) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Περιβαλλοντική εκπαίδευση στο σχολείο.

Σε δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, με θέμα «Η περιβαλλοντική συνείδηση του Έλληνα», τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, καταγράφεται η αύξηση του ποσοστού της προσωπικής ευθύνης που εκτιμά ο πολίτης ότι φέρει για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και την ευαισθητοποίηση του για την ανάγκη γνώσης, αλλά και ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μόλυνσης του περιβάλλοντος.
Επειδή η δημοσκόπηση αυτή πραγματοποιείται για τρίτη φορά, οι δύο προηγούμενες έγιναν το 2001 και 2005, και όλο και περισσότεροι πολίτες ευαισθητοποιούνται για το μέγεθος και τις επιπτώσεις του προβλήματος της μόλυνσης τους περιβάλλοντος και κυρίως για το μέγεθος της προσωπικής ευθύνης, αλλά και της ανάγκης λήψης πρωτοβουλιών.
Επειδή η έγκυρη γνώση και η πρόληψη αποτελούν κοινά αποδεκτούς τρόπους ορθολογικής λύσης των μεγάλων προβλημάτων, όπως είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος και η ποιότητα ζωή που μας αφορά όλους,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται άμεσα να προβούν στην υποχρεωτική εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία, καθώς επίσης και σε ποιες άλλες δράσεις ενημέρωσης και ενεργοποίησης των πολιτών για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μόλυνσης του περιβάλλοντος, προτίθενται να προβούν.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ