Περικοπές 3,5 δις δραχμές από το φράγμα Αποσελέμη

Αριθμός πρωτ: 9601
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Περικοπές 3,5 δις δραχμές από το φράγμα Αποσελέμη.

Περικοπές της χρηματοδότησης του φράγματος Αποσελέμη από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε., οι οποίες ανέρχονται στα 3,5 δις δραχμές (10.879.970 ευρώ), αποκαλύπτει δημοσίευμα της εφημερίδας «Νέα Κρήτη».
Σύμφωνα με τα έγγραφα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 15ης/12/2006 που παρουσιάζει η εφημερίδα, είχε από τότε γνωστοποιηθεί στην Ελλάδα η περικοπή σημαντικών ποσών, εκατομμυρίων ευρώ, από 12 έργα σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων και το φράγμα Αποσελέμη, έργο ζωτικής σημασίας, αφού αναμένεται να επιλύσει το υδρευτικό πρόβλημα της Ανατολικής Κρήτης.
Επειδή, όπως επισημαίνει η «Ν.Κ.», η Επιτροπή στα έγγραφα με τις ενδείξεις «αυθεντικό» και «να μην δημοσιευτούν», στο άρθρο 1 αναφέρει ότι η απόφαση Ε(2002) 4696 που αφορά στο φράγμα Αποσελέμη τροποποιείται ως εξής: «στο άρθρο 3, παράγραφος 3, το μέγιστο ποσό συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής των 93.659.978 αντικαθίσταται από το ποσό των 85.000.000 ευρώ. Το σύνολο επιλέξιμων δαπανών γίνεται 114.000.000 ευρώ»,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Εάν υπάρχει «κρυφή ατζέντα» μεταξύ των οργάνων της Ε.Ε. και της ελληνικής Κυβέρνησης, όπως αποδεικνύεται από τη δημοσίευση των συγκεκριμένων απορρήτων εγγράφων της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .
2) Πώς με λιγότερα χρήματα από αυτά που ήδη θεωρούνται οριακά για την κατασκευή του φράγματος Αποσελέμη, θα μπορέσει να ολοκληρωθεί και μάλιστα έγκαιρα, ένα έργο τέτοιας μεγάλης κλίμακας, προκειμένου να επιλυθεί το σοβαρό πρόβλημα της λειψυδρίας στην Ανατολική Κρήτη.
3) Εάν τα 3,5 δις δραχμές μεταφέρονται σε κάποιο άλλο έργο του Νομού και ποιο, και γιατί έξι μήνες μετά την απόφαση, η Κυβέρνηση δεν το γνωστοποιεί.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης