Περικοπή ύλης της Ιστορίας της τρίτης λυκείου ζητούν οι εκπαιδευτικοί

Αριθμός πρωτ: 11165
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Περικοπή ύλης της Ιστορίας της τρίτης λυκείου ζητούν οι εκπαιδευτικοί.

Περικοπή των τελευταίων κεφαλαίων της διδακτέας και της εξεταστέας ύλης στο μάθημα της Ιστορίας της τρίτης λυκείου, ζητούν οι εκπαιδευτικοί, υπογραμμίζοντας πως αδυνατούν να την καλύψουν ως το τέλος της σχολικής χρονιάς.
Όπως καταγγέλλουν, δέχονται πιέσεις από το Υπουργείο να καλύψουν έστω και εικονικά το μάθημα, στο οποίο θα εξεταστούν, όσοι μαθητές το έχουν επιλέξει, στις πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ τονίζουν τα πρόσθετα προβλήματα που θα προκύψουν από τις αυθαίρετες, αποσπασματικές και απρογραμμάτιστες περικοπές στην ύλη της Ιστορίας εν όψει των εξετάσεων.
Επειδή όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν, με τέτοιες πρακτικές η παρεχόμενη ιστορική ύλη καθίσταται ασυνεχής και ακατανόητη, με αποτέλεσμα να επέρχεται πλήρης σύγχυση σε μαθητές και μαθήτριες, το μάθημα να απαξιώνεται στη συνείδησή τους και οι φιλόλογοι να μετατρέπονται σε φορείς μιας άγονης και ατελέσφορης γνώσης.
Επειδή οι εκπαιδευτικοί κατηγορούν το ΥΠΕΠΘ για προχειρότητα στα προγράμματα σπουδών των σχολείων και για την αντιπαιδαγωγική πρακτική της συνεχούς αύξησης της διδακτέας και εξεταστέας ύλης, χωρίς ορθολογικό σχεδιασμό και χωρίς διάλογο με την εκπαιδευτικοί κοινότητα και τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς.
Επειδή και με την 9273/28-3-08 Ερώτησή μου είχα θέσει τα σοβαρά προβλήματα που παρατηρούνται σε σχέση με το περιεχόμενο και την επιλογή των πηγών του συγκεκριμένου βιβλίου, όσο και με το βαθμό δυσκολίας του, καθώς και την δυσανάλογα μεγάλη ύλη που καλούνται να εξεταστούν οι μαθητές,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί στην περικοπή της διδακτέας και της εξεταστέας ύλης στο μάθημα της Ιστορίας της τρίτης λυκείου, την οποία, όπως υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί, αδυνατούν να καλύψουν ως το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης