Περιοδείες Μανόλη Στρατάκη (26-27/9/2009)

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2009

Πρωί: παζάρι Αρκαλοχωρίου

12:00 ΑΓ.ΔΕΚΑ
12:30 ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΚΑΝΔΥΛΑ
13:00 ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΩΓΕΙΑ-ΦΛΑΘΙΑΚΕΣ
14:00 ΑΠΕΣΩΚΑΡΙ-ΜΙΑΜΟΥ-ΚΡΟΤΟΣ-ΛΕΝΤΑΣ
15:00 ΣΙΒΑΣ-ΠΙΤΣΙΔΙΑ-ΜΑΤΑΛΑ
16:30 ΚΑΜΗΛΑΡΙ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ
17:30 ΒΩΡΟΙ
18:00 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ
18:30 ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΑ-ΚΑΛΟΧΩΡΑΦΙΤΗΣ
19:30 ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙ
20:00 ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΛΑΓΟΛΙΟ-ΚΛΗΜΑ
20:30 ΤΥΜΠΑΚΙ (Ομιλία-πλατεία)

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2009

14:00 ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ
14:30 ΓΟΥΡΝΕΣ
15:00 ΑΝΑΛΗΨΗ
15:30 ΛΙΜΑΝΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
16:00 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
16:30 ΠΟΤΑΜΙΕΣ
17:00 ΑΒΔΟΥ
17:30 ΓΩΝΙΕΣ
18:00 ΚΕΡΑ
18:30 ΚΡΑΣΙ
19:00 ΜΟΧΟΣ
20:30 ΜΑΛΛΙΑ