Περιοδείες υποψήφιου βουλευτή Ηρακλείου, Μανόλη Σοφ. Στρατάκη, στις 8/9/2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΕΙΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

• Μοίρες (παζάρι)
• Καστέλι
• Αμπελούζος
• Πλουτή
• Μιαμού
• Κρότος
• Λέντας
• Απεσωκάρι
• Φλαθιάκες
• Βασιλικά Ανώγεια
• Κανδήλα
• Βασιλική
• Βαγιονιά
• Άγιοι Δέκα (ομιλία 7.30μ.μ.)
• Τυμπάκι (ομιλία 9.00 μ.μ.)