Περιοδείες υποψήφιου βουλευτή Ηρακλείου, Μανόλη Σοφ. Στρατάκη, στις 31/8/2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Πρωί:
• ΙΚΑ (Αγ.Αικατερίνης)
• Τεχνικές Υπηρεσίας Νομαρχίας (πρώην Απολλώνειο)

Απόγευμα:
• Φιλίσια
• Μελέσσες
• Αλάγνι
• Αστρίτσι
• Γαλατάς
• Βόνη
• Ζωφόροι
• Σαμπάς
• Άγιες Παρασκιές
• Αστρακοί
• Μυρτιά (ομιλία 7:30 μ.μ.)
• Θραψανό (ομιλία 8:30 μ.μ.)