Περιορισμένα κονδύλια του 4ου Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης στην Κρήτη και εξαίρεση μεγάλων έργων Νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 5937
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Περιορισμένα κονδύλια του 4ου Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης στην Κρήτη και εξαίρεση μεγάλων έργων Νομού Ηρακλείου.

Με την 2195/11-6-07 Ερώτησή μου είχα επισημάνει πως αν ευσταθούν οι δημόσιες δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού της χώρας και της Κυβέρνησης, ότι δηλαδή το 80% των πόρων του 4ου ΕΣΠΑ θα δοθεί στην ελληνική περιφέρεια, αυτό σήμαινε στην πράξη ότι 21 δις ευρώ θα έπρεπε να διανεμηθούν στην ελληνική περιφέρεια. Στην περιφέρεια Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου δε, θα έπρεπε αναλογικά να διατεθούν πάνω από 3 δις ευρώ, αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι γενικότερα η Κρήτη και ο νησιωτικός χώρος δεν έχουν την ίδια απολαβή από τις ωφέλειες των μεγάλων έργων του κορμού της χώρας, που πραγματοποιήθηκαν από το Γ΄ ΚΠΣ και απορρόφησαν το μεγάλο μέρος των κονδυλίων του.
Στην απάντηση της ως άνω Ερώτησης το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι «ειδικότερα στην Κρήτη και το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο υπολογίζεται ότι θα διατεθεί περίπου το 12,5% των συνολικών πόρων του ΕΣΠΑ».
Αντίθετα, μόλις 1,325 δις ευρώ είναι τα κονδύλια που κατανέμονται στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης – Νήσων Αιγαίου», σύμφωνα με την επίσημη έκθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, δηλαδή μόλις το 4,3% περίπου του συνολικού ποσού που ανέρχεται στα 31,1 δις ευρώ.
Επειδή τα χρήματα είναι ελάχιστα σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες της Κρήτης, πόσο δε μάλλον με τις ανάγκες ολόκληρης της ανομοιογενούς αυτής υπερπεριφέρειας, ενώ το 4,3% απέχει μακράν του 12,5% που είχατε γραπτώς δεσμευθεί ότι θα ελάμβανε η Κρήτη με τα νησιά του Αιγαίου.
Επειδή, εκτός των άλλων, στην επίσημη έκθεση δεν υπάρχουν αναφορές ούτε για το αεροδρόμιο Καστελλίου, ούτε για το λιμάνι στο Τυμπάκι, ούτε για την αναβάθμιση ολόκληρου του Βόρειου Οδικού Άξονα, έργα μείζονος σημασίας για το Νομό Ηρακλείου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί στην αύξηση των κονδυλίων που θα κατανεμηθούν στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης – Νήσων Αιγαίου», τουλάχιστον στο 12,5% των συνολικών πόρων του ΕΣΠΑ, και όχι στο 4,3% που σύμφωνα με την επίσημη έκθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης θα διατεθούν σε μια μεγάλη, ανομοιογενή και με αυξημένες ανάγκες υπερπεριφέρεια προκειμένου να είναι εφικτή η ένταξη και η υλοποίηση όλων των μεγάλων έργων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ