Περιορισμός των ανισοτήτων στις υπηρεσίες υγείας

Αριθμός πρωτ: 39
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Περιορισμός των ανισοτήτων στις υπηρεσίες υγείας.

Στο 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την υγεία, που πραγματοποιήθηκε στη Κρήτη από τις 10 μέχρι τις 14 Ιουνίου αναδείχθηκαν οι μεγάλες ανισότητες που υπάρχουν στις υπηρεσίες υγείας μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου οι ανισότητες αυτές είναι ιδιαίτερα έντονες και στη χώρα μας.
Παράδειγμα τέτοιων ανισοτήτων αποτελεί και η μη ύπαρξη , αλλά και ο αποκλεισμός μελλοντικής δημιουργίας, μονάδας τεχνητού νεφρού στη περιοχή της Μεσαράς στη Κρήτη αφού δεν εξασφαλίζεται η απαραίτητη νοσοκομειακή κάλυψη εξαιτίας της μη ύπαρξης νοσοκομείου κοντά στη περιοχή. Σύμφωνα με απάντηση του υπουργείου υγείας σε παλαιότερή ερώτηση μου σχετικά με το θέμα αυτό είναι απαραίτητη η ύπαρξη νοσοκομείου σε απόσταση μικρότερη των είκοσι χιλιομέτρων όταν το κοντινότερο νοσοκομείο στη περιοχή βρίσκεται πενήντα ένα χιλιόμετρα μακριά.
Επειδή όμως τα δεδομένα διαφοροποιούνται καθημερινά και επιπλέον στο παρελθόν η Επιστημονική Επιτροπή του ΠΑΓΝΗ είχε αποφανθεί θετικά για την ίδρυση μονάδας τεχνητού νεφρού στη Μεσαρά
Επειδή σε μέρη όπως η Κρήτη υπάρχει έντονο το φαινόμενο της αστικοποίησης του πληθυσμού εξαιτίας ακριβώς της έλλειψης υποδομών στις αγροτικές περιοχές.
Επειδή οι ανισότητες στις υπηρεσίες υγείας ταλαιπωρούν αλλά και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των κατοίκων των αγροτικών περιοχών.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.κ. Υπουργός:

Τί μέτρα προτίθεται να πάρει προκειμένου να περιορισθούν οι ανισότητες μεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών της χώρας στις υπηρεσίες υγείας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ