Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Καταδυτικού Πάρκου

Αριθμός πρωτ: 8995
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
2) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Καταδυτικού Πάρκου.

Σύμφωνα με πρόσφατη ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σχετικά με το νεοεμφανιζόμενο θεσμό των Καταδυτικών Πάρκων στη χώρα μας τέθηκαν τα σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από την προχειρότητα του Νόμου 3409/2005 ΦΕΚ 273 «Περί Καταδύσεων Αναψυχής και Άλλες Διατάξεις», κυρίως όσον αφορά τις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Καταδυτικού Πάρκου (ΠΟΑΚΠ).
Βασικά θέματα που προκύπτουν είναι ο ορισμός των ΠΟΑΚΠ ως πυρήνων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και γενικότερης επιμόρφωσης του καταδυτικού κοινού σε θέματα ανάδειξης και προστασίας θαλασσίων οικοσυστημάτων και εναλίας πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ωστόσο, θέμα πρωτεύουσας σημασίας αποτελεί ο χωροταξικός σχεδιασμός και η επιλογή των κατάλληλων περιοχών για ίδρυση Καταδυτικών Πάρκων σε εθνικό επίπεδο καθώς επίσης και η πιλοτική ένταξη των ΠΟΑΚΠ σε περιοχές του Ελληνικού Δικτύου Φύση (NATURA) 2000, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εκ των προτέρων συμμόρφωσή τους με τις αρχές της ήπιας και αειφόρου ανάπτυξης.
Επειδή στο Νομό Ηρακλείου και την Κρήτη γενικότερα υπάρχουν μέρη που μπορούν να δημιουργηθούν Καταδυτικά Πάρκα που θα πρέπει ωστόσο να είναι προς την κατεύθυνση κάλυψης των αναγκών των αυτοδυτών, αλλά και της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος ,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Εάν προτίθενται να προβούν στο χωροταξικό σχεδιασμό των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Καταδυτικών Πάρκων στη χώρα μας προς την κατεύθυνση της ισόρροπης ανάπτυξής τους αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος.
2) Εάν προτίθενται να προβούν στην πιλοτική ένταξη των ΠΟΑΚΠ σε περιοχές του Ελληνικού Δικτύου Φύση (NATURA) 2000, ώστε να εξασφαλιστεί η εκ των προτέρων συμμόρφωσή τους με τις αρχές της ήπιας και αειφόρου ανάπτυξης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης