Περισυλλογή σκοτωμένων ζώων από το Βόρειο Οδικό Άξονα και επιτακτική ανάγκη περίφραξής του

Αριθμός πρωτ: 284
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Περισυλλογή σκοτωμένων ζώων από το Βόρειο Οδικό Άξονα και επιτακτική ανάγκη περίφραξής του.

Με την 12811/26-5-08 Ερώτησή μου είχα αναφερθεί στην ανάγκη περισυλλογής των σκοτωμένων ζώων που υφίστανται κατά καιρούς σε όλο το μήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, καθώς και την επιτακτική ανάγκη ειδικής περίφραξής του, αφού είναι η μόνη λύση προκειμένου να αποφευχθεί η είσοδος και ο διαμελισμός όσων ζώων εισέρχονται σε αυτόν.
Στην απάντηση του ΥΠΕΧΩΔΕ στην ως άνω Ερώτηση γίνεται λόγος για λήξη της σύμβασης που προβλέπει τη συλλογή, απομάκρυνση και υγειονομική απόρριψη των σκοτωμένων ζώων από τις Εθνικές Οδού της Περιφέρειας Κρήτης στις 30.04.08 και μετατροπή της καθημερινής παρέμβασης σε εβδομαδιαία, «με σκοπό να καλυφθεί και μέρος της τουριστικής περιόδου».
Επειδή, αντίθετα από τη σημερινή πρακτική, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο, η περισυλλογή των διαμελισμένων ζώων και ο καθαρισμός του ΒΟΑΚ θα έπρεπε να εντείνεται, ούτως ώστε να μη δυσφημείται η Κρήτη από την τριτοκοσμική εικόνα σκοτωμένων ζώων που αποσυντίθενται στην άσφαλτο, μέχρις ότου να συντελεστεί ο εβδομαδιαίος καθαρισμός του οδοστρώματος στον οποίο αρκείται το ΥΠΕΧΩΔΕ.
Επειδή, σχετικά με την περίφραξη του ΒΟΑΚ προκειμένου να αποφεύγεται η είσοδος ζώων, στην απάντηση επισημαίνεται η αναβάθμιση του άξονα κατά τμήματα «σε δρόμο με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και διαχωριστικό στηθαίο στη μέση», προοπτική που ωστόσο δεν θα αποτελέσει λύση για το συγκεκριμένο πρόβλημα, αφού τα ζώα και πάλι θα εισέρχονται ανενόχλητα στο δρόμο ταχείας κυκλοφορίας και οι οδηγοί, έχοντας αναπτύξει μεγάλες ταχύτητες, δεν έχουν περιθώρια αντίδρασης και αναπόφευκτα θα τα σκοτώνουν,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθενται, αφενός να μεριμνήσει για την άμεση και καθημερινή περισυλλογή των σκοτωμένων ζώων, τα οποία βρίσκονται διαμελισμένα κατά μήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, και αφετέρου να προβεί στην ειδική περίφραξή του, προκειμένου να αποφευχθεί αποτελεσματικά η είσοδός τους εντός του δρόμου ταχείας κυκλοφορίας, με ολέθρια αποτελέσματα για τα ίδια, αλλά ενδεχόμενα και για τους οδηγούς των διερχόμενων αυτοκινήτων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης