Περιφερειακό Ιατρείο Ασημίου Δήμου Κόφινα Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 7680
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/5/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Περιφερειακό Ιατρείο Ασημίου Δήμου Κόφινα Ηρακλείου.

Χωρίς νοσηλεύτρια λειτουργεί το Περιφερειακό Ιατρείο Ασημίου, στο οποίο οι δύο γιατροί που το στελεχώνουν, εξυπηρετούν καθημερινά πάνω από εβδομήντα περιστατικά.
Ωστόσο, η χρόνια έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Ιατρείου, κενό που έχει καλυφθεί κατά καιρούς με εθελοντική εργασία νοσηλευτριών ή με προσωπικό από το Κέντρο Υγείας Μοιρών.
Επειδή το Περιφερειακό Ιατρείο Ασημίου είναι απόλυτα οργανωμένο και προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, εντούτοις η απουσία έστω και ενός νοσηλευτή ή μιας νοσηλεύτριας, δυσχεραίνει κατά πολύ το έργο που καλούνται οι γιατροί να επιτελέσουν,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να καλύψει την κενή θέση νοσηλευτικού προσωπικού στο Περιφερειακό Ιατρείο Ασημίου, προκειμένου να συνεχίσει να προσφέρει απρόσκοπτα τις ζωτικής σημασίας υπηρεσίες του στους κατοίκους της περιοχής.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης