Πιέσεις στα κοινοτικά αγροτικά προϊόντα λόγω πιθανής μείωσης των δασμών στα προϊόντα από τρίτες χώρες

Αριθμός πρωτ: 2331
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Πιέσεις στα κοινοτικά αγροτικά προϊόντα λόγω πιθανής μείωσης των δασμών στα προϊόντα από τρίτες χώρες.

Ο Επίτροπος Εμπορίου κ. Πίτερ Μάντελσον με πρόσφατη δήλωσή του επεσήμανε την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μειώσει κατά 60% τους δασμούς που επιβάλλει στις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων τρίτων χωρών.
Η πρόταση αυτή τέθηκε στις συζητήσεις που διεξάγονται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου(Π.Ο.Ε.), προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία στο πλαίσιο του Γύρου της Ντόχα για την περαιτέρω φιλελευθεροποίηση των όρων διεξαγωγής του διεθνούς εμπορίου αγροτικών προϊόντων, η οποία όμως θα ασκήσει πιέσεις στις τιμές των κοινοτικών αγροτικών προϊόντων.
Επειδή η πιθανή μείωση των δασμών κατά 60% στις εισαγωγές των αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες θα έχει άμεσο αντίκτυπο , όπως είναι αναμενόμενο και στις τιμές ομοειδών κοινοτικών αγροτικών προϊόντων και άρα και των ελληνικών, αφού θα ασκηθούν πιέσεις λόγω των φθηνότερων εισαγωγών από τρίτες χώρες.
Επειδή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σαφώς μεγαλύτερη, ακόμα και από αυτή που προτείνει η Ομάδα των «27» αναπτυσσόμενων χωρών μελών του Π.Ο.Ε. (54%), προκειμένου τα αγροτικά προϊόντα τους να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να παρέμβει και να αναλάβει πρωτοβουλίες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να περιοριστεί το ποσοστό μείωσης των δασμών από 60% που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες, προκειμένου να μην δεχτούν μεγάλες πιέσεις τα κοινοτικά αγροτικά προϊόντα και κατά συνέπεια και τα ελληνικά.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης