Πλήρης αντίθεση Δήμου Ηρακλείου στο προωθούμενο από τον ΟΛΗ Master Plan για το λιμάνι του Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 527
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
2) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ KAI ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Πλήρης αντίθεση Δήμου Ηρακλείου στο προωθούμενο από τον ΟΛΗ Master Plan για το λιμάνι του Ηρακλείου.

Το προωθούμενο από τον ΟΛΗ ΑΕ, εκτός νομιμότητας, Master Plan για το λιμάνι του Ηρακλείου, προβλέπει, όπως επισημαίνει ο Δήμος Ηρακλείου, στο κέντρο της πόλης και στο 60% περίπου του παραλιακού μετώπου, που εκτείνεται σε μήκος 2,65 χλμ και σε επιφάνεια 724 στρεμμάτων, μέτωπο το οποίο αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους του Δημοσίου και του Δήμου, καθώς και από χώρους που ανήκουν ή εξομοιώνονται με τη χερσαία ζώνη του λιμένα, να δοθεί στον ΟΛΗ η δυνατότητα, με απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) και μόνον, ανοικοδόμησης 202.372 μ2 κτισμάτων που δεν προορίζονται για λιμενικές δραστηριότητες, αλλά κατά το πλείστον για συνεδριακά κέντρα, εμπορικά κέντρα, καταστήματα διασκέδασης, κτίρια για δραστηριότητες αναψυχής, εστίασης, ξενοδοχειακά συγκροτήματα κλπ., δηλαδή για λειτουργίες πόλης. Τα κτίσματα φθάνουν σε ύψος ακόμη και τα 25 μέτρα, ενώ η προτεινόμενη κάλυψη σε ορισμένα από τα τεράστια οικοδομικά τετράγωνα που σχεδιάστηκαν, φθάνει ακόμη και στο 70%. Υπάρχουν οικοδομικά τετράγωνα επιφάνειας 102 και 167 στρεμμάτων!
Επειδή, όπως επισήμανα και στην 480/9-10-07 Ερώτησή μου, το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο (Master Plan) που αναφέρεται στο λιμένα Ηρακλείου Κρήτης πρέπει να εναρμονίζεται με το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ηρακλείου και οι χώροι στους οποίους επεκτείνεται καθώς και οι χρήσεις γης, οι καλύψεις και οι συντελεστές δόμησης, θα πρέπει να συμφωνούν με το ΓΠΣ Ηρακλείου. (άρθρο 7 με τίτλο «Προγράμματα άλλων φορέων» και άρθρο 8 ν. 360/1976), κάτι που δεν συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Επειδή η μελέτη έχει συνταχθεί από το Μελετητή Ρογκάν με «εν κρυπτώ» διαδικασία και επί του περιεχομένου της ο Δήμος Ηρακλείου, ενημερώθηκε μόνο για τη γενική διάταξη του χώρου και όχι για τις πολεοδομήσεις, δηλαδή τα οικοδομικά τετράγωνα, τις χρήσεις γης, τα επιτρεπόμενα ύψη, τα ποσοστά κάλυψης και τους συντελεστές δόμησης (που ορίζουν και το συνολικό οικοδομήσιμο μέγεθος σε επιφάνειες κτισμάτων).
Επειδή η απόφαση της ΕΣΑΛ για την έγκριση του Master Plan, δεν έχει καλυφθεί νομικά ούτε με Υπουργική Απόφαση ούτε έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5β του άρθρου 7 του Ν 3469/2006 / Α-131 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:

Εάν νομιμοποιείται η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) να εγκρίνει ένα Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο, όπως είναι το Master Plan που αναφέρεται στο λιμάνι του Ηρακλείου, αφού με αυτό καθορίζονται οι χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλπ., αρμοδιότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ (άρθρο 2 με τίτλο «Αρμοδιότητες» και άρθρο 2 παρ. 2, 3 και 4 ν. 360/1976, άρθρο 2 παρ. 1, ν. 1032/1980, άρθρο 31 παρ. 1 ν. 1650/1986) και του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (άρθρο 3 με τίτλο «Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος» και άρθρο 3 ν. 360/1976, άρθρο 17 παρ. 1 ν. 1032/1980, άρθρο 24 παρ. 3 ν. 1558/1985).

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

1) Την κατάθεση στη Βουλή της πλήρης μελέτης του Master Plan με τίτλο «Μελέτη – Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση της Αξιοποίησης και Ανάπλασης των Ακινήτων της Μαρίνας – του Θαλάσσιου Μετώπου – των Σταθμών Ακτοπλοΐας και Κρουαζιέρας στο Λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης», στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται τα τελευταία αναθεωρημένα σχέδια.
2) Την κατάθεση στη Βουλή των πρακτικών της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) που εγκρίνουν το ανωτέρω Master Plan του Λιμένα Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης