ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΑΦΑΙΜΑΞΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΑΦΑΙΜΑΞΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Του Μανόλη Σοφ. Στρατάκη
Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ν. Ηρακλείου

Θεσμικό πλαίσιο αφαίμαξης και όχι πλουτισμού των Φ.Κ.Α. θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το Νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα, μόνο από την κυβερνητική παράταξη.
Το καλοστημένο οικονομικό και πολιτικό έγκλημα των δομημένων ομολόγων αποδεικνύει ότι η Κυβέρνηση έχει βάλει στο στόχαστρο τα αποθεματικά των Φ.Κ.Α. σύμφωνα και με όσα ακούστηκαν δημόσια στη Βουλή για τα 31 δις ευρώ τα οποία θέλει να εκμεταλλευτεί.
Η αντίληψη που καθιερώνει ο νέος Νόμος είναι πώς θα οδηγηθούμε σε επενδύσεις μεγαλύτερου κινδύνου, σε αντίθεση με κάθε επιστημονική λογική και εφαρμοζόμενη διεθνώς πρακτική.
Αν και μία λογική διαχείριση θα επέβαλλε, όπου υπάρχει πρόβλημα με το ασφαλιστικό σύστημα να αποφεύγονται οι επενδύσεις σε προϊόντα υψηλού κινδύνου και μακράς διάρκειας, η Κυβέρνηση δημιούργησε θεσμικό πλαίσιο που ευνοεί αυτές τις επενδύσεις.
Με αυτόν τον τρόπο θέλει να δικαιολογήσει τις μέχρι σήμερα αποφάσεις της για τα δομημένα ομόλογα, προωθώντας ακόμη πιο επικίνδυνες τοποθετήσεις.
Αυξάνει τα ποσοστά των επενδύσεων σε προϊόντα μεταβλητών αξιών και μειώνει τα ποσοστά των επενδύσεων σε σταθερά προϊόντα εγγυημένων επενδύσεων.
Η Κυβέρνηση δήθεν διαμόρφωσε νέο θεσμικό πλαίσιο καταργώντας το παλαιό, ενώ στην πράξη δεν κατάργησε καμιά διάταξη πλην αυτής που αναφερόταν στην Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδας την οποία όμως στην πράξη είχε καταργήσει ήδη από το 2004, αφού δεν τη συγκρότησε ώστε να μπορεί να λειτουργήσει.
Ως γνωστόν, στα κρίσιμα θέματα παίζουν καθοριστικό ρόλο οι λεπτομέρειες, εντούτοις όλα ρυθμίζονται με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και Υπουργικές Αποφάσεις για να διευκολύνεται η παρέμβαση του Υπουργού.
Στο θέμα των ΑΕΔΑΚ (Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων) όπου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η θετική εμπειρία της ΑΕΔΑΚ του ΙΚΑ, προβλέπονται τρεις Υ.Α. για τη συγκρότησή τους.
Η Ειδική Επιτροπή ελέγχου επενδύσεων Φ.Κ.Α., συγκροτείται με πλειοψηφία των διορισμένων και τις ποινές επιβάλλει ο Υπουργός, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία αυτονομία και καμία δυνατότητα λειτουργίας αντικειμενικών ελεγκτικών διαδικασιών, αφού όλα αρχίζουν και τελειώνουν στον Υπουργό.
Το ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι χρειάζεται νέο θεσμικό πλαίσιο που να εκσυγχρονίζει το υφιστάμενο, αλλά να βασίζεται σε πλήρως αποδεκτές αρχές.
Πρώτη αρχή πρέπει να είναι ότι στα όργανα των Φ.Κ.Α. πρέπει να υπάρχει αναλογική σύνθεση σύμφωνα με την τριμερή χρηματοδότηση των Φ.Κ.Α.
Δεύτερη αρχή είναι η προώθηση της αυτονομίας και αποκρατικοποίησης των αποφάσεων και των λειτουργιών των Φ.Κ.Α.,
και Τρίτη αρχή η καθιέρωση κοινών και σαφών κανόνων διαχείρισης. Στα πλαίσια αυτά, ο ελεγκτικός μηχανισμός μαζί με το μηχανισμό διαχείρισης των φορέων Ασφάλισης να εποπτεύονται από ανεξάρτητη αρχή.
Είναι γεγονός ότι μόνο ένα τέτοιο πλαίσιο που θα διαμορφωθεί με τη συναίνεση όλων, μπορεί να διασφαλίσει τη διαφάνεια και τη θετική προοπτική των Φ.Κ.Α.