Πλασματική αύξηση των εισακτέων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και ανεπάρκεια προσωπικού και υποδομών

Αριθμός πρωτ: 8640
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Πλασματική αύξηση των εισακτέων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και ανεπάρκεια προσωπικού και υποδομών.

Για πλασματική αύξηση του γενικού αριθμού των εισακτέων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα, καθώς και για εσκεμμένη τακτική που θα οδηγήσει σε κλείσιμο πολλά τμήματα των ΤΕΙ, κάνουν λόγο εκπαιδευτικοί φορείς του Νομού Ηρακλείου.

Όπως επισημαίνεται, η βασικότερη συνέπεια της εικονικής αύξησης του γενικού αριθμού των εισακτέων θα επιφέρει αύξηση των βάσεων εισαγωγής και θα οδηγήσει μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων εκτός ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών, αναμένεται να μείνει ακάλυπτο το 15% των προσφερόμενων θέσεων, ενώ 20.000 φοιτητές θα υποχρεωθούν να μετακινηθούν σε άλλη πόλη. Φέτος δε, αναμένεται ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό των υποψηφίων να μην κατορθώσει να περάσει τη βάση του 10, με συνέπεια τα τμήματα των ΤΕΙ που αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιωσιμότητας, ελλείψει φοιτητικού δυναμικού, να οδηγηθούν σε κλείσιμο.

Επειδή ούτε τα μέλη ΔΕΠ ούτε οι υφιστάμενες υποδομές επαρκούν προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες του αυξημένου αριθμού των εισακτέων, τονίζει η ακαδημαϊκή κοινότητα του Νομού.

Επειδή, όπως υπογραμμίζεται, το επιχείρημα του Υπουργείου για αναχαίτιση των μετεγγραφών στα κεντρικά πανεπιστήμια δεν θα έχει απήχηση, αφού θα πρέπει να δοθούν περαιτέρω κίνητρα για την παραμονή των φοιτητών στην περιφέρεια,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να μην παρατηρηθούν δυσλειτουργίες στα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης από την αύξηση των εισακτέων αφού τόσο τα μέλη ΔΕΠ όσο και οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών.

2) Ποια περαιτέρω κίνητρα προτίθεται να δώσει στους φοιτητές προκειμένου να παραμείνουν στα περιφερειακά τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και να μη μετακινηθούν στα κεντρικά ΑΕΙ και ΤΕΙ.

3) Πως προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν αρκετά τμήματα ΤΕΙ, τα οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα δουν τον μονοψήφιο αριθμό των επιτυχόντων τους να μειώνεται ακόμη περισσότερο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ