Πληρωμή ενισχύσεων και αιτήματα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδας

Αριθμός πρωτ: 13790
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/2/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Πληρωμή ενισχύσεων και αιτήματα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδας.

Το πλήθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων και την ανεπαρκή στήριξή τους από την πολιτεία έχω αναδείξει σε προηγούμενες Ερωτήσεις μου (13410/28-1-09, 3388/14-8-08, 286/9-7-08, μεταξύ άλλων).
Σε πρόσφατη επιστολή της, η Ομοσπονδία Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδας επισημαίνει σειρά από ζητήματα, η αντιμετώπιση των οποίων παραμένει σε εκκρεμότητα και τα οποία δυσχεραίνουν σημαντικά τους παραγωγούς και επιβραδύνουν την ανάπτυξη της βιοκαλλιέργειας στη χώρα μας. Το σημαντικότερο πρόβλημα, που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, είναι βεβαίως το ότι δεν έχουν γίνει ακόμη, μέχρι και σήμερα, οι πληρωμές των ενισχύσεων των βιοκαλλιεργητών για την καλλιεργητική περίοδο 2006-2007.
Περαιτέρω, τίθενται επί τάπητος τα εξής σοβαρά για τους βιοκαλλιεργητές θέματα:
– Η παροχή της δυνατότητας για τροποποίηση των καλλιεργητικών σχεδίων, ώστε να προσαρμοσθούν με τα δεδομένα του ΟΣΔΕ, για την καλλιεργητική περίοδο 2007-08.
– Η άμεση εφαρμογή της ΚΥΑ και του αντίστοιχου Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τη λειτουργία των Βιολογικών Λαϊκών Αγορών
– Η εξέταση της δυνατότητας να δοθεί παράταση στη λήψη αδειών λειτουργίας για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες.
– Η προκήρυξη, το ταχύτερο δυνατόν, της διαδικασίας για ένταξη νέων παραγωγών στα προγράμματα ενίσχυσης της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και η μείωση στο ελάχιστο των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων στην εφαρμογή των προγραμμάτων.
– Η επιτάχυνση της διαδικασίας υπογραφής της ΚΥΑ σχετικά με την κάλυψη των δαπανών πιστοποίησης, γεωπόνου σύμβουλου, αναλύσεων, συμμετοχής σε εκθέσεις, διαφήμισης και προβολής των βιολογικών προϊόντων στους καταναλωτές.
– Η ενθάρρυνση της κατανάλωσης βιολογικών τροφίμων σε νοσοκομεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, σχολικά κυλικεία, κλπ.
– Η αναθεώρηση του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής 2007-2013», ώστε να αυξηθούν οι πόροι που κατευθύνονται στην ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
-Η επανεξέταση της χορήγησης ενισχύσεων στα οπωροκηπευτικά και στο βιολογικό χοιρινό κρέας, οι οποίες καταργούνται.
-Η δημιουργία εθνικών προτύπων και η νομοθετική ρύθμιση της αδειοδότησης και της λειτουργίας των Καταστημάτων αποκλειστικής πώλησης βιολογικών προϊόντων.
-Η παροχή της δυνατότητας να ενταχθούν για οικονομική ενίσχυση νέες παραγωγικές μονάδες επεξεργασίας αποκλειστικά βιολογικών προϊόντων, σε κλάδους που θεωρούνται κορεσμένοι, όπως ελαιοτριβεία, τυροκομεία, κλπ.
-Η ενίσχυση της στοχευμένης στα καλλιεργητικά προβλήματα και στα προβλήματα εκτροφής, που παρουσιάζονται κατά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, έρευνας, με ενίσχυση του ΕΘΙΑΓΕ και των Ανώτατων και Ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για το σκοπό αυτό.
-Η εντατικοποίηση της ουσιαστικής ποιοτικής εκπαίδευσης των βιοκαλλιεργητών από τον ΟΓΕΕΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ και από άλλους εκπαιδευτικούς φορείς.
-Η δημιουργία Γραφείου Υποστήριξης στον ΟΠΕΓΕΠ, στο οποίο θα μπορούν να προσφεύγουν οι βιοκαλλιεργητές που θεωρούν ότι αδικούνται από τους πιστοποιητικούς οργανισμούς και το οποίο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα δίνει λύσεις.
Επειδή τα αιτήματα των βιοκαλλιεργητών είναι απολύτως δικαιολογημένα και επιβάλλεται η πολιτεία να μην αδρανεί αλλά να ενεργοποιηθεί άμεσα για την ικανοποίησή τους, ώστε να δημιουργηθούν ουσιαστικές προϋποθέσεις ανάπτυξης της βιοκαλλιέργειας στη χώρα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται να προχωρήσει στην άμεση ικανοποίηση του αιτήματος των βιοκαλλιεργητών για πληρωμή της ενίσχυσης για την καλλιεργητική περίοδο 2006-2007.
2) Με ποιες συγκεκριμένες ενέργειες, και με ποιο χρονοδιάγραμμα, προτίθεται να αντιμετωπίσει τα λοιπά άμεσα και μακροπρόθεσμα αιτήματα που θέτουν επί τάπητος οι βιοκαλλιεργητές.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης