Ποινικοποίηση της θαλάσσιας ρύπανσης προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αριθμός πρωτ: 8697
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ : Ποινικοποίηση της θαλάσσιας ρύπανσης προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγήθηκε πρόσφατα μια νέα κοινοτική οδηγία η οποία προτείνει αυστηρότερες και αποτελεσματικότερες ποινικές κυρώσεις για τη θαλάσσια ρύπανση που προκαλούν τα πλοία.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η νέα οδηγία, αφού πρώτα εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ορίζει με μεγαλύτερη σαφήνεια τι αποτελεί ποινικό αδίκημα, ενώ θα υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν μέσω της εθνικής νομοθεσίας, ότι θα έχουν ποινικές ευθύνες οι εταιρίες τα πλοία των οποίων προκαλούν τη θαλάσσια ρύπανση.

Επειδή, μπορεί ο αριθμός των εταιρειών που αμαυρώνουν την εικόνα του κλάδου με τις πρακτικές τους, να είναι μικρός ωστόσο χρειάζεται η τιμωρία των παραβάσεων να διασφαλιστεί σε συλλογικό επίπεδο, όπως αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επειδή η πρωτοβουλία αυτή πιστεύεται ότι θα αποτελέσει μια καλή αρχή για την ουσιαστική αντιμετώπιση της ρύπανσης των θαλασσών που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε έξαρση και για το λόγο αυτό αναμένεται και από τις οικολογικές οργανώσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Επειδή ιδιαίτερα από το Λιβυκό Πέλαγος περνούν σε μεγάλο αριθμό ποντοπόρα πλοία που πολλές φορές προκαλούν θαλάσσια ρύπανση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να κάνει δεκτή τη νέα οδηγία που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ποινικοποίηση της θαλάσσιας ρύπανσης που προκαλούν τα πλοία ή αν προτίθεται να θέσει προϋποθέσεις και ποιες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ