Πολύωρες διακοπές ρεύματος στο νομό Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 3778
Ημερομηνία κατάθεσης: 31/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Πολύωρες διακοπές ρεύματος στο νομό Ηρακλείου.

Με αλλεπάλληλες ερωτήσεις μου έχω επισημάνει τόσο την οριακή ευστάθεια του δικτύου του συστήματος ηλεκτροδότησης λόγω ανεπάρκειας ισχύος σε σχέση με τη ζήτηση, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, όσο και την κακή ή καθόλου συντήρηση του δικτύου λόγω της έλλειψης προσωπικού.
Χθες (30-08-09), σε πολλούς δήμους του Νομού Ηρακλείου πραγματοποιήθηκαν διακοπές ρεύματος που σε ορισμένους από τους δήμους αυτούς ακόμη, είκοσι ώρες μετά, δεν έχουν αποκατασταθεί. Οι διακοπές σύμφωνα με τη ΔΕΗ οφείλονται στο αυξημένο επίπεδο υγρασίας που είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθούν βραχυκυκλώματα σε αρκετούς πυλώνες της ΔΕΗ και να πάρει φωτιά ένας ξύλινος στύλος της Επιχείρησης και να τεθούν εκτός λειτουργίας αρκετοί υποσταθμοί.
Επειδή προκλήθηκαν τεράστιες ζημιές στις τουριστικές, εμπορικές αλλά και βιομηχανικές επιχειρήσεις των περιοχών στις οποίες εκδηλώθηκαν οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση, που δημιουργούν δικαιολογημένη απαίτηση από την πλευρά των καταναλωτών και των επιχειρηματιών για άμεση αποζημίωση.
Επειδή η απώλεια εισοδήματος των παραπάνω επιχειρηματιών από τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση είναι μεγάλη και μάλιστα στο μέσο μιας δύσκολης οικονομικά χρονιάς λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης.
Επειδή, παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις μου, τίποτε δεν έχει γίνει από τη διοίκηση της ΔΕΗ αλλά και από το υπουργείο Ανάπτυξης τόσο για την ενίσχυση της παραγόμενης ισχύος όσο και για τη πρόσληψη του απαραίτητου τεχνικού προσωπικού για την σωστή συντήρηση του δικτύου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται να αποζημιώσει άμεσα και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες τους καταναλωτές και τους επιχειρηματίες οι οποίοι υπέστησαν ζημίες.
2) Εάν προτίθεται να προχωρήσει το συντομότερο στις απαραίτητες προσλήψεις προσωπικού για την συντήρηση του δικτύου προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοιες διακοπές ρεύματος.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης