Προβλήματα Ειδικού Σχολείου Πόμπιας

Αριθμός πρωτ: 7169
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/3/2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα: Προβλήματα Ειδικού Σχολείου Πόμπιας.

Οι συνεχείς ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό του Ειδικού Σχολείου Πόμπιας στο Δήμο Μοιρών του νομού Ηρακλείου, οδήγησαν τις τελευταίες ημέρες τους γονείς των μαθητών σε κατάληψη του σχολείου.
Σύμφωνα με τους γονείς, εκκρεμεί από τις 3/2/10 η πρόσληψη ενός ατόμου ως βοηθητικού προσωπικού στο Ειδικό Σχολείο, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί, πέρα από τη διδασκαλία, να είναι επιφορτισμένοι με τη φροντίδα, την υγιεινή και τη σίτιση των παιδιών.
Επίσης, το προσωπικό του σχολείου δεν είναι μόνιμο, αλλά εναλλάσονται κάθε χρόνο διαφορετικά πρόσωπα, κάτι που δέχονται με δυσκολία τα παιδιά και ειδικά αυτά που πάσχουν από αυτισμό.
Επειδή, παρατηρείται καθυστέρηση και στην πρόσληψη του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, όπως φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι κλπ.
Επειδή, αυτή η καθυστέρηση της στελέχωσης, σύμφωνα με τους γονείς, οφείλεται στην έλλειψη κινήτρων στους δασκάλους προκειμένου να ζητήσουν την τοποθέτησή τους στο συγκεκριμένο σχολείο και θα πρέπει να γίνει κάτι και προς αυτή την κατεύθυνση.
Επειδή, εκτός των παραπάνω, το Ειδικό Σχολείο Πόμπιας έχει ανάγκη στέγασης σε καινούργιο κτίριο, όπως έχει προτείνει εδώ και χρόνια ο Συλλόγος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσαράς «Η ΦΑΙΣΤΟΣ».
Επειδή, τα προβλήματα επισημαίνονται προς κάθε κατεύθυνση τόσο από τους γονείς των μικρών μαθητών όσο και από τον αιρετό στο ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης.
Επειδή, οι γονείς είναι αγανακτισμένοι με τα χρονίζοντα προβλήματα του Ειδικού Σχολείου, την ώρα που τα παιδιά τους έχουν ανάγκη από σταθερότητα, στοργή και αγάπη για ν’ αποδώσουν.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Η κ.Υπουργός
1) Αν προτίθεται να προβεί στην κάλυψη των κενών θέσεων σε βοηθητικό προσωπικό προκειμένου να μην παρατηρούνται ελλείψεις σε ειδικό επιστημονικό προσωπικό στο Ειδικό Σχολείο Πόμπιας του Δήμου Μοιρών και
2) Αν προτίθεται να προχωρήσει στη μετεστέγαση του Ειδικού Σχολείου ώστε να καλύπτονται επαρκώς οι υπάρχουσες ανάγκες.

Ο ερωτών βουλευτής
Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ