Προβλήματα Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Τυμπακίου

Αριθμός πρωτ: 1499
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Τυμπακίου.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της Ειδικής Αγωγής στο Νομό Ηρακλείου, τόσο στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΚ) Ηρακλείου όσο και του Τυμπακίου.
Επειδή στην απάντηση του Υπουργείου στην 15759/9-3-09 Ερώτησή μου αναφέρεται ότι «Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση τέθηκε εξαρχής ως βασικός στόχος της πολιτικής του ΥΠΕΠΘ και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια προκειμένου οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να έχουν όσο το δυνατόν ουσιαστικότερη υποστήριξη», γεγονός όμως που δεν ισχύει, σε καμιά περίπτωση στην πράξη καθώς οι ελλείψεις είναι μεγάλες και τα κενά πάρα πολλά.
Επειδή όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών του Νομού Ηρακλείου, υπάρχει παρατεταμένη καθυστέρηση στη στελέχωση του ΕΕΕΕΚ Τυμπακίου.
Επειδή είναι ανάγκη η Πολιτεία να μεριμνά για τους μαθητές που έχουν πραγματικά ανάγκη,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί άμεσα στην επαρκή στελέχωση του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΚ) Τυμπακίου, καθώς και με ποια άλλα μέσα προτίθεται να ενισχύσει τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Νομό Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης