Προβλήματα Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 15759
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ηρακλείου.

Είναι γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της Ειδικής Αγωγής στο Νομό Ηρακλείου και κυρίως στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Ηρακλείου.
Το προηγούμενο διδακτικό έτος, είχε παρουσιαστεί πρόβλημα με την εγγραφή 6 μαθητών στο ΕΕΕΕΚ Ηρακλείου, ηλικίας 25, 24, 23, 22, 18 και 18 ετών. Προκειμένου να φοιτήσουν οι μαθητές αυτοί, το Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου πρότεινε ως μέση λύση την ίδρυση Κέντρου Ημερησίας Φροντίδας στο ΕΕΕΕΚ, εισήγηση που από τις 22/10/08 υπήρχε στη διάθεση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης.
Έκτοτε, δεν έχει γίνει τίποτα προς την κατεύθυνση υλοποίησης της παραπάνω πρότασης για ίδρυση και στελέχωση Κέντρου Ημερησίας Φροντίδας στο ΕΕΕΕΚ Ηρακλείου.
Επειδή είναι ανάγκη η Πολιτεία να μεριμνά για τους μαθητές που έχουν πραγματικά ανάγκη,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται να ιδρύσει και να στελεχώσει με σχολικό νοσηλευτή, βοηθητικό προσωπικό, εκπαιδευτικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό, ως ορίζει η εισήγηση του ΚΔΑΥ (αρ.πρ.657/22-10-08), το Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας στο ΕΕΕΕΚ Ηρακλείου, και παράλληλα να φροντίσει τις απαραίτητες υποδομές και εξοπλισμό (προσβασιμότητα, ειδικές τουαλέτες, ειδικά μέσα αυτοεξυπηρέτησης, προστατευμένος αύλιος χώρος, ειδικά καθίσματα για τις ώρες παρακολούθησης του προγράμματος κ.α.)
2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου, έστω και προσωρινά, οι εν λόγω μαθητές να εγγραφούν στο ΕΕΕΕΚ Ηρακλείου.
3) Εάν προτίθεται να δώσει τις απαραίτητες πιστώσεις για 5 αναπληρωτές για Ειδικό Επιστημονικό και Βοηθητικό Προσωπικό, προκειμένου να στελεχωθεί το ΕΕΕΕΚ Ηρακλείου, καθώς και για την άμεση αποστολή του εποπτικού υλικού που έχει ζητήσει το ΕΕΕΕΚ Ηρακλείου.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης