Προβλήματα εφαρμογής του Νόμου 3697/2008

Αριθμός πρωτ: 10785
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα εφαρμογής του Νόμου 3697/2008.

Τις έντονες διαμαρτυρίες της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών νομού Ηρακλείου, έχουν προκαλέσει ορισμένα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την περαίωση, βάσει του νόμου 3697/2008.
Συγκεκριμένα ο νόμος δεν ορίζει χρονικό διάστημα για υποβολή τροποιητικής δήλωσης του οικονομικού έτους 2008 (χρήση 2007) σε περίπτωση αλλαγής των ζημιών λόγω του συμψηφισμού τους με τις λογιστικές διαφορές από τα προηγούμενα έτη.
Έτσι οι ΔΟΥ επιβάλουν πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης κάτι που δεν θεωρείται λογικό, από την στιγμή που η επιχείρηση δέχεται την περαίωση και αναγκαστικά πρέπει να μεταβάλει ορισμένα δεδομένα της φορολογικής δήλωσης.
Επίσης οι φοροτεχνικοί διαμαρτύρονται γιατί, σύμφωνα με το από 21/11/2008 και με αρ.πρωτ.1116477/5189/ΔΕ-Β έγγραφο του Υπ.Οικονομικών, όπως ήδη ερμηνεύεται και εφαρμόζεται σε περίπτωση που επιχείρηση είχε υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3296/2004 αλλά τελικά δεν έχει επέλθει περαίωση, λαμβάνονται μόνο τα δεδομένα που προέρχονται από τα βιβλία, χωρίς να γίνεται λόγος για τους φόρους που έχουν ήδη καταβληθεί συμφώνα με τις διατάξεις παραπάνω νόμου.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
1) Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να οριστεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός από την αποδοχή του σημειώματος, έτσι ώστε να μπορέσει η επιχείρηση να τροποποιήσει την δήλωση όπου απαιτείται.
2) Εάν προτίθεται να επανεξετάσει το θέμα που προκύπτει, σύμφωνα με τις διαμαρτυρίες των φοροτεχνικών, αφού είναι άδικο να χάνονται οι φόροι αυτοί, και επιπλέον να καλείται η επιχείρηση να καταβάλει και άλλους για να περαιώσει, με βάση το Ν.3697/2008, ενώ είναι φυσικά εφικτό οι φόροι αυτοί να συμψηφίζονται με αυτούς που προκύπτουν με το Ν.3697/2008 και να καταβάλλεται η διαφορά εφόσον υπάρχει.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης