Προβλήματα κατά την εφαρμογή στη χώρα μας της νέας ΚΟΑ οπωροκηπευτικών

Αριθμός πρωτ: 3849
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα κατά την εφαρμογή στη χώρα μας της νέας ΚΟΑ οπωροκηπευτικών.

Τα σημαντικά ζητήματα και οι δυσκολίες που προκύπτουν από την εφαρμογή της νέας ΚΟΑ οπωροκηπευτικών αποκαλύπτουν την ανεπαρκή προετοιμασία της χώρας μας για την υποδοχή του νέου καθεστώτος. Όπως είχα επισημάνει και στην 9322/14-6-07 Ερώτησή μου, οι Έλληνες αγρότες αναμένεται να βγουν χαμένοι από την αναθεώρηση, ενώ υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να βρουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα λύση.
Σύμφωνα με επιστολή της ΠΑΣΕΓΕΣ, αλλά και στο πλαίσιο σύσκεψης της Ομάδας Εργασίας της COPA-COGECA και της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Κομισιόν, επισημαίνεται ότι σημαντική εκκρεμότητα υπάρχει σχετικά με τις Δράσεις στο πλαίσιο της «Πρόληψης και Διαχείρισης Κρίσεων». Για τις Ομάδες Παραγωγών ορισμένων τουλάχιστον οπωροκηπευτικών στη χώρα μας, τονίζεται ότι θα χαθεί η δυνατότητα να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις, καθώς δεν έχουν γίνει ακόμη οι συμπληρωματικές νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν πλήρως Επιχειρησιακά Προγράμματα με το νέο Κανονισμό. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Δράση της «Απόσυρσης και Δωρεάν Διανομής», για την οποία η Κοινοτική ενίσχυση ανέρχεται στο 100% της δαπάνης.
Επειδή η προτεινόμενη λύση είναι είτε να εξαιρεθεί η διαχείριση των κρίσεων από τα Ε.Π. είτε η διαχείριση των κρίσεων για το 2008 να παραμείνει εκτός Ε.Π., ωστόσο απαιτείται συντονισμένη δράση για να γίνει αυτή δεκτή από την Κοινότητα

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, για την κατάλληλη διευθέτηση των Δράσεων Διαχείρισης Κρίσεων στο μεταβατικό χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εφαρμογή της αναθεωρημένης ΚΟΑ οπωροκηπευτικών, όπως ζητούν οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις.
2) Ποιο χρονοδιάγραμμα ενεργειών προτίθεται να εφαρμόσει, ώστε να είναι δυνατή η πλήρης υλοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με βάση το νέο Κανονισμό για την ΚΟΑ οπωροκηπευτικών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ