Προβλήματα λειτουργίας στο Πε.Πα.Γ.Ν.Η.

Αριθμός πρωτ: 192
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα λειτουργίας στο Πε.Πα.Γ.Ν.Η.

Για μια ακόμη φορά οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου υπογραμμίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά στο χώρο εργασίας τους.
Η ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, η ιδιωτικοποίηση υποστηρικτικών λειτουργιών, η λειτουργία των ιδιωτικών απογευματινών ιατρείων, η υποβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Δημόσιων Νοσοκομείων είναι αιτίες που επιδεινώνουν την οικονομική κατάσταση και την κοινωνική θέση των εργαζομένων, γενικότερα.
Η έλλειψη προσωπικού και η μη καταβολή επιδομάτων, από τη μια μεριά και η μη λειτουργία της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας και της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής από την άλλη δεν επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου.
Επειδή, καθημερινά οι εργαζόμενοι στο Πε.Πα.Γ.Ν.Η. αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, τα οποία δεν τους επιτρέπουν να αφοσιωθούν απερίσπαστοι στο σημαντικό έργο τους και τους δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας.
Επειδή, οι ελλείψεις, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε εγκαταστάσεις δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου:
1) να λυθεί το πρόβλημα της στελέχωσης του νοσοκομείου
2) Να ενταχθούν οι εργαζόμενοι στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα
3) Να γίνει άμεση καταβολή των 176€ στους εργαζόμενους
4) Να γίνει συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου
5) Να λειτουργήσει άμεσα η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας και η Καρδιοχειρουργική Κλινική.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ