Προβλήματα με τα σχολικά εγχειρίδια των αγγλικών

Αριθμός πρωτ: 5413
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα με τα σχολικά εγχειρίδια των αγγλικών.

Πολλά προβλήματα δημιουργούνται στους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου κατά τη διδασκαλία του μαθήματος των αγγλικών, καθώς υποχρεώνονται οι γονείς να καλύψουν το κόστος των εγχειριδίων, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να μην μπορούν να αγοράσουν τα βιβλία και οι εκπαιδευτικοί των ξένων γλωσσών να αντιμετωπίζουν προβλήματα ανισοτήτων μέσα στην τάξη.
Επίσης σοβαρό πρόβλημα δημιουργείται και από το γεγονός ότι πολλοί μαθητές κάνουν φροντιστήρια ξένων γλωσσών εκτός σχολείου για την απόκτηση των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας και έτσι τα σχολικά εγχειρίδια τα θεωρούν ως περιττό έξοδο.
Επειδή τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς του Νομού Ηρακλείου επισημαίνουν τα προβλήματα που υπάρχουν με τα εγχειρίδια των αγγλικών στα σχολεία και θεωρούν επιβεβλημένη την κάλυψη του κόστους από την Πολιτεία και τη σύσταση ομάδας ειδικών για τη συγγραφή των ξενόγλωσσων βιβλίων, με ευθύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, προκειμένου να ανταποκρίνονται στο επίπεδο όλων των μαθητών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στην οριστική επίλυση του προβλήματος με τη σύσταση ομάδας ειδικών για τη συγγραφή των ξενόγλωσσων εγχειριδίων, με ευθύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και την δωρεάν διάθεσή τους στους μαθητές όπως γίνεται και με τα υπόλοιπα βιβλία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης