Προβλήματα στατικότητας σε σχολικά συγκροτήματα του Νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 8820
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα στατικότητας σε σχολικά συγκροτήματα του Νομού Ηρακλείου.

Η έντονη σεισμικότητα των τελευταίων μηνών επαναφέρει στην επικαιρότητα το μείζον ζήτημα της στατικής επάρκειας των σχολικών συγκροτημάτων του Νομού Ηρακλείου, δεδομένων των πολλών προβλημάτων, των ελλείψεων αλλά και της παλαιότητας σε αρκετές περιπτώσεις των υφιστάμενων υποδομών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το κτήριο όπου στεγάζεται το Γυμνάσιο και το Λύκειο Μοιρών, το οποίο κτίστηκε πριν από 33 χρόνια και δεν υπάρχουν εγγυήσεις από μηχανικούς για τη στατικότητα του.

Επειδή έντονα ανησυχούν οι γονείς, καθώς ίδιας ηλικίας κτήρια με εκείνο του Γυμνασίου Μοιρών έχουν σήμερα κατεδαφιστεί αφού κρίθηκαν ακατάλληλα.

Επειδή και με παλαιότερες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει την ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων στατικής επάρκειας των σχολικών κτηρίων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να ελεγχθεί η στατική επάρκεια των σχολικών συγκροτημάτων του Νομού Ηρακλείου, ιδιαίτερα όσων έχουν χτιστεί δεκαετίες πριν, μεταξύ των οποίων και το κτήριο που στεγάζει το Γυμνάσιο και το Λύκειο Μοιρών, προκειμένου να μην εγκυμονούν κινδύνους για τους μαθητές.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης