Προβλήματα στατικότητας στο Γυμνάσιο Μοιρών του Νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 13498
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα στατικότητας στο Γυμνάσιο Μοιρών του Νομού Ηρακλείου.

Με την 8820/18-3-08 Ερώτησή μου, στην οποία δεν έχω λάβει απάντηση μέχρι σήμερα, είχα αναφερθεί στο μείζον ζήτημα της στατικής επάρκειας των σχολικών συγκροτημάτων του Νομού Ηρακλείου σε περίπτωση σεισμού, δεδομένων των πολλών προβλημάτων, των ελλείψεων αλλά και της παλαιότητας σε αρκετές περιπτώσεις των υφιστάμενων υποδομών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το 33 ετών κτήριο, όπου στεγάζεται το Γυμνάσιο και το Λύκειο Μοιρών.
Επειδή έντονα ανησυχούν οι γονείς και η Δημοτική αρχή και ζητούν την εκπόνηση μελέτης με προδιαγραφές του ισχύοντος σήμερα αντισεισμικού κανονισμού και την κατεδάφιση του υφιστάμενου κτιρίου, καθώς ίδιας ηλικίας κτήρια με εκείνο του Γυμνασίου Μοιρών έχουν σήμερα κατεδαφιστεί, αφού κρίθηκαν ακατάλληλα.
Επειδή και με παλαιότερες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει την ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων στατικής επάρκειας των σχολικών κτηρίων, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου για αυτό το σκοπό,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να ελεγχθεί η στατική επάρκεια των σχολικών συγκροτημάτων του Νομού Ηρακλείου, ιδιαίτερα όσων έχουν χτιστεί δεκαετίες πριν, μεταξύ των οποίων και το κτήριο που στεγάζει το Γυμνάσιο Μοιρών, προκειμένου να μην εγκυμονούνται κίνδυνοι για τους μαθητές.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης