Προβλήματα στην ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 3069
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα στην ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στη χώρα μας.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει τα προβλήματα που υπάρχουν στην ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κρήτη και γενικότερα σε όλη τη χώρα, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει ληφθεί καμιά ουσιαστική πρωτοβουλία για την αντιμετώπισή τους.
Επειδή, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών, όχι μόνο δεν λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα από την κυβέρνηση προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά η χώρα μας δεν θα είναι συνεπής και με την κοινοτική οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με αποτέλεσμα πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις.
Επειδή, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στην ανακοίνωση, η απόφαση του Υπουργείου που απαγορεύει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος άνω των 20 κιλοβάτ (KW) σε μη άρτια και μη οικοδομήσιμα οικόπεδα, δημιουργεί νέα εμπόδια στην ανάπτυξη των σχετικών επενδύσεων, ενώ επιπλέον παρατηρείται διακριτική μεταχείριση αφού ήδη έχουν δοθεί άδειες για εγκατάσταση συστημάτων σε εκτός σχεδίου περιοχές.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ.Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια που έχουν δημιουργηθεί και εμποδίζουν την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στη χώρα μας, ώστε να αξιοποιηθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης