Προβλήματα στην ΚΓ’ Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων στο Ηράκλειο από τον φόρτο εργασιών και την έλλειψη προσωπικού

Αριθμός πρωτ: 1155
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/8/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα στην ΚΓ’ Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων στο Ηράκλειο από τον φόρτο εργασιών και την έλλειψη προσωπικού.

Σε δημοσιεύματα του τοπικού τύπου του Ηρακλείου («ΠΑΤΡΙΣ» 9/8/07) προβάλλονται με έμφαση τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το τελευταίο χρονικό διάστημα η ΚΓ’ Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων στο Ηράκλειο, εξαιτίας της σημαντικής επιβάρυνσής της λόγω αυξημένου φόρτου εργασιών, σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού.
Όπως τονίζεται, στα περισσότερα δημόσια έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νομό αυτή τη στιγμή, υπάρχει εμπλοκή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, καθώς συνεχώς ανακαλύπτονται ευρήματα σε δημόσια έργα, όπως στο δρόμο προς Κνωσό, στο Φράγμα Αποσελέμη και στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης.
Το γεγονός αυτό απαιτεί τη συνεχή απασχόληση της Εφορείας, της οποίας το προσωπικό εργάζεται πέραν του συνήθους ωραρίου και με εντατικούς ρυθμούς για να αντεπεξέλθει στο έργο της. Ωστόσο, ο μικρός αριθμός των υπαλλήλων της, και ιδιαίτερα των αρχαιολόγων (μόλις επτά) αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα, με συνέπεια να υπάρχουν καθυστερήσεις και σημαντική επιβάρυνση του προσωπικού.
Επειδή επιβάλλεται να υπάρξει στελέχωση της ΚΓ’ Εφορείας Κλασικών Αρχαιοτήτων στο Ηράκλειο με ικανό αριθμό υπαλλήλων, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία και ταχύτητα στο συνεχώς αυξημένο έργο της, που προκύπτει από την εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προσλάβει το απαιτούμενο πρόσθετο προσωπικό, προκειμένου να λειτουργήσει ομαλά η ΚΓ’ Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων στο Ηράκλειο και να ξεπεραστούν τα προβλήματα που υπάρχουν στην εκτέλεση των έργων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης