Προβλήματα στην Προσχολική Εκπαίδευση

Αριθμός πρωτ: 9196
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα στην Προσχολική Εκπαίδευση.

Την ανάγκη εξασφάλισης των απαιτούμενων πιστώσεων ώστε να λειτουργήσουν τα δημόσια νηπιαγωγεία με το απαραίτητο προσωπικό και να δεχτούν όλα τα νήπια και τα προνήπια τη νέα σχολική χρονιά, επισημαίνουν οι εκπαιδευτικοί του Νομού Ηρακλείου.
Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται να δημιουργηθεί πρόβλημα, λόγω της καθιέρωσης της υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, καθώς από του χρόνου θα δοθεί προτεραιότητα στα νήπια, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν κενές θέσεις στα νηπιαγωγεία και για τα προνήπια.
Επειδή οι ελλείψεις τόσο σε προσωπικό όσο και σε κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές είναι μεγάλες, το Υπουργείο θα πρέπει να προβεί σε επιπλέον προσλήψεις προσωπικού και μίσθωσης αιθουσών προκειμένου να μην αποκλειστεί κανένα παιδί του Νομού από το δημόσιο νηπιαγωγείο.
Επειδή με επανειλημμένες ερωτήσεις μου (7918/11-5-07, 6318/28-3-07) έχω επισημάνει τις διαμαρτυρίες των καθηγητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την υποχρηματοδότηση και τη μη βελτίωση των υποδομών των δημόσιων Νηπιαγωγείων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Η κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να εξασφαλίσει τις κτιριακές υποδομές και το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό στο Νομό Ηρακλείου, ώστε να μην αποκλειστεί κανένα παιδί και να μπορέσουν όλα τα νήπια και τα προνήπια να φοιτήσουν στο δημόσιο νηπιαγωγείο το νέο διδακτικό έτος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης