Προβλήματα στην υλοποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004

Αριθμός πρωτ: 5530
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/2/2012

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα στην υλοποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004.

Αρκετά είναι τα παράπονα από πολλές επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου σχετικά με τις δυστοκίες και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα εξαιρετικά αρνητικό περιβάλλον για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην Περιφέρεια Κρήτης, όπως επισημαίνει και το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε σχετικό υπόμνημά του.
Χαρακτηριστικά αναφέρει, ότι τα προβλήματα εστιάζονται σε δύο κατηγορίες: 1. Προσκλήσεις για χαμένους φακέλους και επανυποβολή στοιχείων και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και 2. Πρόσφατη (19/1/2012) απαίτηση επικαιροποίησης στοιχείων δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συμμετοχής (κάτι που, σύμφωνα με το Επιμελητήριο, δεν αποτελεί κανονιστική απαίτηση του Νόμου, αλλά της αρμόδιας Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας).
Επειδή, είναι ανάγκη να ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης επενδύσεων στον αναπτυξιακό νόμο του 3299/2004, να υλοποιηθούν οι επενδύσεις και να κινηθεί η αγορά, την ώρα που ήδη «τρέχει» και ο νέος επενδυτικός νόμος (3908/2011).

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
Σε ποιές ενέργειες προτίθενται να προβεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που επισημαίνει το Επιμελητήριο Ηρακλείου και να υλοποιθούν όσες επενδύσεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα, προς όφελος της ανάκαμψης της οικονομίας και της βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος.

Ο ερωτών βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης