Προβλήματα στη διαδικασία πληρωμών έτους 2006 του προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας

Αριθμός πρωτ: 1018
Ημερομηνία κατάθεσης: 2/8/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ : Προβλήματα στη διαδικασία πληρωμών έτους 2006 του προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας.

Τα προβλήματα που έχουν προκύψει στη διαδικασία πληρωμών του έτους 2006 του προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας επισημαίνει το Παράρτημα Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου.
Συγκεκριμένα υπογραμμίζεται ο σοβαρός κίνδυνος απώλειας της οικονομικής ενίσχυσης που δικαιούνται οι βιοκαλλιεργητές που είναι ενταγμένοι στο εν λόγω πρόγραμμα, καθώς 137 από τις 192 αιτήσεις βιοκαλλιεργητών που υπεβλήθησαν συνολικά, παρουσιάζουν μικρά ή μεγάλα προβλήματα τα οποία μεταφράζονται είτε σε οριστική απώλεια είτε σε μειώσεις των αποζημιώσεων.
Η πολύ χαμηλή επιτυχία του προγράμματος οφείλεται, σύμφωνα με το ΓΕΩΤΕΕ/ΠΚ, στο περίπλοκο γραφειοκρατικό σύστημα και την αυξημένη χρονική πίεση υπό την οποία έλαβε χώρα η συγκεκριμένη διαδικασία.
Επειδή πρέπει να ενισχυθεί η βιολογική γεωργία, η οποία, όπως τονίζει το Παράρτημα Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ, αποτελεί ουσιαστική απάντηση στο σύγχρονο πρόβλημα επιβίωσης της ελληνικής αγροτικής οικονομίας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

1) Αν προτίθεται δώσει εντολή προκειμένου να γίνει αποδεκτή από τη δευτεροβάθμια επιτροπή ενστάσεων η αίτηση ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2007 σαν αποδεικτικό στοιχείο για την πληρωμή του έτους 2006, αφού πολλοί από τους βιοκαλλιεργητές ενημερώθηκαν από τους μελετητές τους και τα γραφεία Βιολογικής Γεωργίας για τα προβλήματα που θα προέκυπταν, και κατά τη διαδικασία της υποβολής της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης 2007, διόρθωσαν όσα προβλήματα υπήρχαν.
2) Αν προτίθεται να δώσει εντολή προκειμένου να γίνει δεκαήμερη ενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής αίτησης ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2007 που θα αφορά αποκλειστικά μόνο στους βιοκαλλιεργητές για να λύσουν τα όποια προβλήματα και να κάνουν τις αναγκαίες μεταβολές, όπως ζητά το ΓΕΩΤΕΕ/ΠΚ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης