Προβλήματα στη λειτουργία της Διοίκησης του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου( ΟΛΗ)

Αριθμός πρωτ: 1168
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ : Προβλήματα στη λειτουργία της Διοίκησης του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου( ΟΛΗ).

Από την απάντηση στην 183/1-10-07 Ερώτησή μου με θέμα «Προβλήματα στο εμπορικό και επιβατικό λιμάνι του Ηρακλείου»,προκύπτει αβίαστα ότι επιβεβαιώνονται οι καταγγελίες και οι παρατυπίες που αφορούν τη Διοίκηση του ΟΛΗ. Τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης και του μεταφορικού έργου που είδαν το φως της δημοσιότητας είναι αληθή και κυρίως οι αναθέσεις μελετών για τη Μαρίνα του κόλπου του Δερματά.
Επειδή διαφαίνεται ότι δημιουργήθηκε βιομηχανία αναθέσεων μελετών αμφιβόλου νομιμότητας για ένα έργο στο οποίο αντιτίθεται σύσσωμη η τοπική κοινωνία και οι φορείς της πόλης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Ποιες μελέτες έχουν ανατεθεί για την Μαρίνα στον κόλπο Δερματά, σε ποιους και με τι ποσά.
2) Αν προτίθεται να επιτρέψει στην Διοίκηση του ΟΛΗ να προβαίνει σε αυτές τις παράτυπες ή και πιθανόν παράνομες ενέργειες.
3) Αν το Υπουργείο θα συνεχίσει να επιμένει να κατασκευάσει ένα έργο για το οποίο είναι αντίθετη η τοπική κοινωνία αλλά και το σύνολο των φορέων της πόλης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ