Προβλήματα στη λειτουργία των Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Νομό Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 11765
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: Προβλήματα στη λειτουργία των Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Νομό Ηρακλείου.

Ως γνωστόν, στο Ηράκλειο λειτουργούν, τουλάχιστον θεωρητικά, τέσσερεις διαφορετικές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (με περιφερειακή εμβέλεια), το ΚΕΠΥΕΛ, το ΠΕΓΕΑΛ και το Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Από τα παραπάνω, το Περιφερειακό Κέντρο δεν διαθέτει ιδιόκτητο κτίριο, σε αντίθεση με τα άλλα εφτά περιφερειακά κέντρα της υπόλοιπης χώρας και έχει ελλιπές προσωπικό, ιδιαίτερα στο εργαστήριο ελέγχου και σύνθεσης προστατευτικών ουσιών, όπου απαιτείται τουλάχιστον η πρόσληψη ενός Γεωπόνου και ενός Χημικού, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα αγορασθέντα μηχανήματα που βρίσκονται στις αποθήκες.
Το Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης λειτουργεί επίσης χωρίς ιδιόκτητο κτίριο και μόνο το ΠΕΓΕΑΛ διαθέτει κτίριο 600 τ.μ.
Αυτή η εικόνα, σε συνδυασμό με τη συσσώρευση προσωπικού στο ΚΕΠΥΕΛ, στην τέταρτη Υπηρεσία, διαμορφώνουν μια κατάσταση που δυσκολεύει την ομαλή λειτουργία και την κάλυψη όλων των αναγκών, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού.
Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός,
1) Τι προτίθεται να πράξει σχετικά με την ανέγερση κτιρίου του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, όταν είναι γνωστό ότι το Υπουργείο διαθέτει επαρκείς οικοπεδικούς χώρους εντός του Ηρακλείου, όπου θα μπορούσαν να στεγαστούν όλες οι υπηρεσίες, όχι μόνο του Υπουργείου αλλά και των εποπτευόμενων Οργανισμών.
2) Εάν προτίθεται να λειτουργήσει ουσιαστικά όλες τις υπηρεσίες και να αξιοποιήσει τον υπάρχοντα μηχανολογικό εξοπλισμό που αχρηστεύεται στις αποθήκες και
3) Εάν προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες σε επιστημονικό δυναμικό κυρίως του Περιφερειακού Κέντρου, για να μπορεί να ανταποκριθεί στη σωστή και πλήρη λειτουργία και των τεσσάρων εργαστηρίων του.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης