Προβλήματα Σχολικών Μονάδων της περιοχής Αγ. Ιωάννη Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 2245
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα Σχολικών Μονάδων της περιοχής Αγ. Ιωάννη Ηρακλείου.

Έντονα διαμαρτύρονται οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων για τα συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία της περιοχής του Αγίου Ιωάννη Ηρακλείου ενώ είναι αποφασισμένοι να προβούν σε κινητοποιήσεις αν δεν υπάρξει άμεση επίλυσή τους.
Συγκεκριμένα, προβλήματα σχολικής στέγης και έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού αντιμετωπίζουν το 8ο Λύκειο, το 13ο Γυμνάσιο, το Ειδικό Σχολείο, το 20ο, το 56ο και το 47ο Δημοτικό Σχολείο, το 64ο και το 51ο Νηπιαγωγείο.
Οι Σύλλογοι ζητούν να χρηματοδοτηθεί επαρκώς η άμεση ολοκλήρωση των έργων στο 20ο και 56ο Δημοτικό Σχολείο, τα οποία συστεγάζονται. Επίσης ζητούν την ανέγερση και λειτουργία ενός δεύτερου Λυκείου στην περιοχή, καθώς το υφιστάμενο δεν μπορεί πλέον να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του μαθητικού δυναμικού της περιοχής.
Όσον αφορά στο 55ο Δημοτικό Σχολείο, ζητούν την άμεση μίσθωση κατάλληλου κτηρίου, στο οποίο να συστεγαστούν το 55ο Δημοτικό Σχολείο με το 64ο Νηπιαγωγείο, που λόγω λήξης του μισθωτηρίου, θα μείνει σύντομα χωρίς στέγη.
Επειδή οι Σύλλογοι επισημαίνουν την ανάγκη λειτουργίας βρεφικού και νηπιακού σταθμού σε συγκεκριμένο οικόπεδο του οικοδομικού τετραγώνου 73Β της περιοχής.
Επειδή οι γονείς θέτουν επίσης το μείζον ζήτημα της φύλαξης των σχολικών κτηρίων της περιοχής, αλλά και τη διάθεση των χώρων τους στους μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας λόγω έλλειψης ανάλογων χώρων στο προάστιο,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται να προβεί στην επιχορήγηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου για την επίλυση του συνόλου των κτιριακών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα σχολικά συγκροτήματα της περιοχής Αγ. Ιωάννη Ηρακλείου αλλά και για την υλοποίηση βελτιωτικών παρεμβάσεων στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.
2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα της φύλαξης των σχολικών συγκροτημάτων τόσο της περιοχής του Αγίου Ιωάννη όσο και του Ηρακλείου γενικότερα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ