Προβλήματα Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 7257
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/3/2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Θέμα: Προβλήματα Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου.

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην ενημέρωση των μερίδων των πολιτών στο Ηράκλειο, αναφορικά με τα περιουσιακά τους στοιχεία αλλά και τις εγγραφές υποθηκών, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού στο Υποθηκοφυλακείο Ηρακλείου.
Το αποτέλεσμα είναι να μην έχουν ενημερωθεί σωστά τα σχετικά βιβλία, επειδή οι προσημειώσεις, οι εξαλείψεις και οι πλειστηριασμοί καταχωρούνται αποσπασματικά, με συνέπεια να ταλαιπωρούνται τόσο οι πολίτες όσο και οι δικηγόροι και να επικρατεί μια γενικότερη ανασφάλεια στις μεταβιβάσεις ακινήτων αφού ο έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας δεν είναι πλήρης.
Παρά το γεγονός ότι το Υποθηκοφυλακείο Ηρακλείου μηχανογραφήθηκε από το 2006, υπάρχουν εκκρεμότητες από τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα η έρευνα στους τίτλούς να καθίσταται προβληματική.
Επειδή οι εργαζόμενοι δεν επαρκούν για την καταχώριση των στοιχείων που προσκομίζονται καθημερινά σε συνδυασμό με τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται που είναι μια πολύ υπεύθυνη και σημαντική εργασία.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ.Υπουργός
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να στελεχωθεί πλήρως το Υποθηκοφυλακείο Ηρακλείου και να μην δημιουργούνται προβλήματα στους πολίτες και τους δικηγόρους.

Ο ερωτών βουλευτής
Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ