Προβληματισμός για τις επιπτώσεις των αρνητικών χρηματοοικονομικών συγκυριών στον τουρισμό της χώρας

Αριθμός πρωτ: 12957
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Προβληματισμός για τις επιπτώσεις των αρνητικών χρηματοοικονομικών συγκυριών στον τουρισμό της χώρας.

Έντονος είναι ο προβληματισμός για την έκβαση της τουριστικής κίνησης στη χώρα μας, τόσο το τρέχον έτος, όσο και την επόμενη χρονιά, καθώς ο τομέας του τουρισμού πλήττεται πρώτιστα, λόγω των αρνητικών χρηματοοικονομικών συγκυριών που επικρατούν σε παγκόσμιο επίπεδο.
Τα αρνητικά οικονομικά δεδομένα, όπως η άνοδος της τιμής του πετρελαίου, οι εκτεταμένες χρηματιστηριακές απώλειες, η υποτίμηση του δολαρίου έναντι του ευρώ κτλ., έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ξενοδοχείων, σε σύγκριση με τα ξενοδοχεία που λειτουργούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία τιμολογούν σε δολάρια.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων εκφράζει την έντονη ανησυχία του συνόλου των τουριστικών φορέων, τονίζοντας ότι το ασταθές χρηματοοικονομικό περιβάλλον επηρεάζει καθοριστικά τη ζήτηση των τουριστικών υπηρεσιών και δημιουργεί νέες τάσεις στο επίπεδο της τουριστικής κίνησης.
Επειδή οι αλλαγές αυτές έχουν να κάνουν τόσο με τις πιέσεις στο εισόδημα και την τουριστική κίνηση των καταναλωτών, όσο και με τις καταναλωτικές προτιμήσεις εξαιτίας των νέων δεδομένων.
Επειδή, μεταξύ άλλων τάσεων, ενδεικτικά επισημαίνονται η αύξηση των ταξιδιών μικρών αποστάσεων, η τμηματοποίηση των ετήσιων διακοπών και η σημαντική ενίσχυση της ζήτησης των προορισμών της ζώνης του δολαρίου έναντι εκείνων της ζώνης του ευρώ.
Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει καμιά απάντηση για το σοβαρό αυτό θέμα στην από 15-4-2008/10493 Ερώτησή μου, ενώ βρισκόμαστε ήδη στη νέα τουριστική περίοδο,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να περιοριστούν στο ελάχιστο οι επιπτώσεις στην τουριστική κίνηση της χώρας μας από το ασταθές χρηματοοικονομικό περιβάλλον και από τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες που επικρατούν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης