Προβληματισμός Νηπιαγωγών Νομού Ηρακλείου για την προσχολική εκπαίδευση

Αριθμός πρωτ: 2864
Ημ/νια κατάθεσης: 4/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Προβληματισμός Νηπιαγωγών Νομού Ηρακλείου για την προσχολική εκπαίδευση.

Τον προβληματισμό τους για την προσχολική αγωγή του Ηρακλείου εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί του Νομού, ενώ επισημαίνουν την μη επαρκή στήριξη του δημόσιου Νηπιαγωγείου από την πολιτεία.
Οι ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής και τα κτιριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλά Νηπιαγωγεία, σε συνδυασμό με τα κενά των εκπαιδευτικών αποτελούν, όπως έχω επανειλημμένα επισημάνει, μείζονα προβλήματα, την αντιμετώπιση των οποίων, αν και αυτονόητη, διεκδικούν διαρκώς οι λειτουργοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Επειδή η πολιτική της ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης που ακολουθεί η Κυβέρνηση, με αφορμή την τροπολογία για την ίδρυση τμημάτων νηπιαγωγείων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και στα ιδιωτικά σχολεία, η έμμεση καταστρατήγηση του ωραρίου των Νηπιαγωγών, η μείωση του μαθητικού δυναμικού σε 1:15, η πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού, καθώς και η επέκταση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου σε όλα τα Νηπιαγωγεία, αποτελούν ζητούμενα του κλάδου.
Επειδή οι Νηπιαγωγοί εμμένουν στο αίτημά τους για δίχρονη προσχολική αγωγή και υποστηρίζουν την ανάγκη υιοθέτησής του από το Υπουργείο,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να ικανοποιήσει το σύνολο των αιτημάτων των Νηπιαγωγών Ηρακλείου για δίχρονη υποχρεωτική δημόσια προσχολική αγωγή, άμεση κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών κενών και του βοηθητικού προσωπικού, επίλυση του κτιριακού προβλήματος, μείωση του μαθητικού δυναμικού σε 1:15, καθώς και επέκταση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου σε όλα τα Νηπιαγωγεία του Νομού.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ