Προγράμματα μεταμοσχεύσεων

Αριθμός πρωτ: 18122
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Προγράμματα μεταμοσχεύσεων.

Στο πρόσφατο 4ο Παγκρήτιο Φόρουμ για την εθελοντική αιμοδοσία και τη δωρεά οργάνων, αναδείχθηκε η ανάγκη για χρηματοδότηση από την Πολιτεία προγραμμάτων μεταμοσχεύσεων καθώς και καλύτερης οργάνωσης στα κρατικά νοσοκομεία.
Όπως επεσήμαναν οι εισηγητές, μπορεί τα προγράμματα να μην βγάζουν χρήματα αλλά σώζουν ζωές, γι’αυτό τα νοσοκομεία αποφεύγουν να υλοποιούν τέτοια προγράμματα καθώς τους προκαλούν ζημία.
Επειδή, όμως, όταν ένας ασθενής από την Ελλάδα πραγματοποιήσει τη μεταμόσχευση στο εξωτερικό, τότε το κράτος, μέσω των ασφαλιστικών ταμείων, καλείται να καταβάλει πολλαπλάσια χρήματα και άρα η συνολική ζημιά είναι μεγαλύτερη.
Επειδή, είναι ανάγκη να υπάρχει η κατάλληλη οργάνωση στα νοσοκομεία ώστε να πραγματοποιούνται σωστά οι μεταμοσχεύσεις αλλά και η Πολιτεία να χρηματοδοτεί τέτοια προγράμματα.
Επειδή, σύμφωνα με τους ειδικούς, σήμερα διανύουμε και πάλι μία περίοδο φθίνουσας προσφοράς όσον αφορά τα μοσχεύματα, καθώς εδώ και 5 μήνες δεν υπάρχει μόσχευμα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προχωρήσει στην χρηματοδότηση και υλοποίηση μεταμοσχευτικών προγραμμάτων και να υλοποιήσει το θεσμό του συντονιστή μεταμοσχεύσεων, προκειμένου να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης