Προγράμματα Stage και κοροϊδία εργαζομένων

Αριθμός πρωτ: 9836
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προγράμματα Stage και κοροϊδία εργαζομένων.

Ως γνωστόν τα προγράμματα Stage αποσκοπούν στην εκπαίδευση ανέργων προκειμένου να προσαρμοστούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να βρουν στη συνέχεια δουλειά με μεγαλύτερη ευχέρεια. Για το λόγο αυτό η προσφερόμενη εργασία είναι ανασφάλιστη και με αμοιβές αρκετά περιορισμένες, ανερχόμενες το πολύ στα 500 ευρώ.
Η Κυβέρνηση, συνεχίζοντας την κοροϊδία προς τους ανέργους και προκειμένου να δικαιολογηθεί για τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, προχωρά σε συνεχείς παρανομίες με θύματα τους νέους ανθρώπους. Είναι γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ενταγμένων στο πρόγραμμα έχει προσληφθεί κατ’ αρχήν με δύο δωδεκάμηνες συμβάσεις και στη συνέχεια με μια δεκαοχτάμηνη με αποτέλεσμα να περνά το κλίμα ότι η Κυβέρνηση ψάχνει να βρει τρόπους μονιμοποίησης.
Οι εργαζόμενοι οργανώνονται για να διεκδικήσουν το αυτονόητο, όπως προκύπτει από τις ανεύθυνες δεσμεύσεις των υπευθύνων οι οποίοι όμως γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει καμιά ελπίδα.
Επειδή είναι ανέντιμο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αξιοποιείται ως όχημα κοροϊδίας για ορισμένους ακόμα και ημετέρους και όχι για επιμόρφωση όσων γίνεται περισσότερων νέων ανθρώπων.
Επειδή η Κυβέρνηση πρέπει να πάρει θέση γι’ αυτή την αναχρονιστική αντίληψη με την οποία προσπαθεί να καλύψει ψεύτικες προεκλογικές δεσμεύσεις,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Ποιος είναι ο αριθμός των εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Stage χωρίς διακοπή πέραν από μια φορά.
2) Με ποια αιτιολογία έγινε αυτή η παράνομη αξιοποίηση του προγράμματος σε βάρος άλλων νέων υποψηφίων προς εκπαίδευση.
3) Ποιες είναι οι ανακύπτουσες υποχρεώσεις της Πολιτείας για όσους παράνομα απασχολεί στο Δημόσιο Τομέα πέραν του προβλεπόμενου χρόνου με το ίδιο πρόγραμμα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης