Προειδοποίηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έκδοση αδειών για βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Αριθμός πρωτ: 11439
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕΧΩΔΕ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Προειδοποίηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έκδοση αδειών για βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απεύθυνε έγγραφη προειδοποίηση σε εννέα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, επειδή δεν εξέδωσαν άδειες για βιομηχανικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με την οδηγία για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC).
Επειδή στόχος της οδηγίας είναι η πρόληψη και ο έλεγχος των εκπομπών των βιομηχανιών στον ατμοσφαιρικό αέρα, στα ύδατα και στο έδαφος και τα κράτη-μέλη όφειλαν , μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2007, να εκδώσουν νέες άδειες ή να επανεξετάσουν και , όπου κρίνεται απαραίτητο, να αναπροσαρμόσουν τις ισχύουσες άδειες για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν πριν από τις 30 Οκτωβρίου 1999.
Επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν λήξει η προθεσμία του 2007, είχε επανειλημμένα επιστήσει την προσοχή της χώρας μας στην επερχόμενη καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αδειών λειτουργίας για βιομηχανικές εγκαταστάσεις, χωρίς ωστόσο η κυβέρνηση να πράξει τα δέοντα.
Επειδή πρόκειται για ένα ζήτημα ιδιαίτερα σοβαρό με γενικότερες προεκτάσεις αφού τα πρότυπα για την έγκριση αδειών εγκατάστασης στις βιομηχανίες θεσπίστηκαν με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν οι δυσμενείς επιδράσεις της βιομηχανικής ρύπανσης στην υγεία των πολιτών και στο περιβάλλον.
Επειδή και στο Νομό Ηρακλείου υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις για τις οποίες μάλιστα υπάρχουν και αντιδράσεις των κατοίκων των γύρω περιοχών,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν άμεσα, μετά την πρόσφατη προειδοποίηση της χώρας μας για τη μη έγκαιρη χορήγηση αδειών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να μην υπάρξουν επιβαρύνσεις στην δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τη μια πλευρά και από την άλλη να μην διασύρεται η χώρα μας , για άλλη μια φορά, από παραλείψεις και λάθη της Κυβέρνησης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης