Προκήρυξη των διαθέσιμων θέσεων από τον ΟΑΕΔ βάσει του Ν. 2643/1998 σε ετήσια βάση

Αριθμός πρωτ: 3120
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη των διαθέσιμων θέσεων από τον ΟΑΕΔ βάσει του Ν. 2643/1998 σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με το Ν.2643/1998, στις διατάξεις του οποίου υπάγονται, μεταξύ άλλων, πολύτεκνοι και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, άτομα με αναπηρία, τραυματίες πολέμου, κλπ. προβλέπεται η πρόσληψη των προστατευόμενων από το νόμο προσώπων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε φορείς του Δημοσίου, και σε συγκεκριμένα ποσοστά επί του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης ή του φορέα.
Επειδή, οι προσλήψεις της περυσινής προκήρυξης του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 2371/21-11-08) δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, ενώ διανύουμε ήδη το δεύτερο εξάμηνο του 2009.
Επειδή, όπως έχω επισημάνει και με παλαιότερη Ερώτησή μου (12299/16-5-08) ο Ν. 2643/1998, προβλέπει ότι οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τις περιφερειακές διευθύνσεις του ΟΑΕΔ σε ετήσια βάση, χωρίς ωστόσο η φετινή προκήρυξη να έχει δημοσιευτεί μέχρι σήμερα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κα Υπουργός:
Αν προτίθεται να δώσει εντολή για την εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και την προκήρυξη θέσεων εργασίας από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΑΕΔ όπως προβλέπεται από τον Ν.2643/1998, με δεδομένο ότι τα προηγούμενα 4 συνεχή χρόνια δεν είχε γίνει καμία σχετική προκήρυξη.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης