Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

30/5/2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δριμεία κριτική στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης άσκησε ο Βουλευτής Ηρακλείου Μανόλης Σοφ. Στρατάκης κατά την ομιλία του στο υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου για τις Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το αρμόδιο Υπουργείο, τεκμηριώνοντας τους λόγους καταψήφισης του.
Ο κ. Στρατάκης έκανε λόγο για ένα Νομοσχέδιο που το μόνο που προβλέπει ασφαλώς δεν είναι ένα, έστω και υποτυπώδες, πρότυπο οργάνωσης αλλά η πληθώρα υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα ο Νόμος να μείνει ανενεργός επ΄ αόριστον, και επιπλέον η δημιουργία θέσεων στο δημόσιο τομέα και ο διορισμός εκατοντάδων γαλάζιων στελεχών στις ανώνυμες εταιρίες, ασφαλώς για προεκλογικούς λόγους.
Χαρακτηριστικό της ομιλίας του ήταν η ανάλυση του Καισαρικού καθεστώτος που προάγει ο Υπουργός Υγείας, όπου όλα αρχίζουν και καταλήγουν σε αυτόν, σε βάρος της διαφάνειας και κυρίως σε βάρος του καθημερνού κοινωνικού ελέγχου που πρέπει να διέπει, εκ των πραγμάτων, τα συστήματα προμηθειών.
Καταλήγοντας, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για την κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος και τη συσσώρευση των προβλημάτων στον ευαίσθητο τομέα της υγείας, τονίζοντας ότι η ηγεσία του Υπουργείου και η Κυβέρνηση προχωρούν συνειδητά προς μια κατεύθυνση,«στο πώς θα επιβαρύνουν περισσότερο το Εθνικό Σύστημα Υγείας»,ενώ το μόνο που χρειάζεται είναι ένα πλήρως αποκεντρωμένο σύστημα προμηθειών, βασισμένο στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς, στη διαφάνεια των προμηθειών, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, με ενιαίο μητρώο υλικών & κωδικοποίηση και ενιαίες προδιαγραφές, σε συνδυασμό με ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονική μορφή. Με άλλα λόγια αυτό που χρειάζεται στην πράξη είναι να εφαρμοστεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την Υγεία, όπως αναφέρθηκε και καταγράφεται στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, με τη δέσμευση να την υλοποιήσουμε.